– Det blir bedre når kontraktene kommer

VERDAL / OSLO: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen er godt orientert om det pressede markedet for entreprenører, spesielt i Midt-Norge.

Forskuttere

– Vil du gå inn for å forskuttere prosjekter for å utnytte ledig kapasitet i markedet?

– Det er en situasjon som vurderes nøye. Spesielt i Midt-Norge er det en utfordring. Men det er en telling som er gjort før årets asfaltkontrakter kommer ut. Jeg tror bildet vil se annerledes ut når Statens vegvesen har kommet med årets kontrakter. Men situasjonen i Midt-Norge peker absolutt på et behov for lengre kontrakter, sier Solvik-olsen til Anleggsmaskinen.

Annonse

Utfordring

Fungerende vegdirektør Lars Aksnes har ingen ekstraordinære tiltak å sette inn.

– Vi skal øke aktivitet på vedlikehold. Vi skal øke på asfalt. Men det er klart at Midt-Norge har en liten utfordring nå et år eller to, før det blir større anleggsaktivitet, sier Aksnes.

Noen ekstra penger finnes ikke, og det er heller ikke aktuelt å flytte penger til Midt-Norge fra andre regioner.

– Nei, de fleste midlene er fordelt på regioner. Vi må stå på det. Vi kan ikke flytte penger mellom regionene.

– Hvorfor ikke?

– Det er Stortinget som har bevilget pengene. Da må de gå til det de er bevilget til, sier fungerende vegdirektør Lars Aksnes.