Til prosjektets beste

Hvordan påvirkes rådgiverens arbeid når entreprenøren får bidra i prosjekteringen? Jo, det er bare fordeler for prosjektet. Ingen ulemper.

Andreas Heier Sødal

Andreas Heier Sødal.

Det har Andreas Heier Sødal forsket på.

Erfaringer

Samspillet mellom rådgiver og entreprenør i byggherrens tjeneste vet du nok en hel del om. Kanskje har du mest positive erfaringer.

Annonse

Kanskje har du revet deg i et stadig tynnere hår i frustrasjon over ubrukelige tegninger fra den jævla konsulenten.

Kanskje litt av begge deler. Og du har sikkert hatt en og annen tanke om hvordan ting kunne vært gjort bedre, mer effektivt eller billigere. Hvis bare noen hadde tenkt på det i prosjekteringen.

Samspill

Hvordan ser egentlig det samspillet ut fra den andre siden av bordet? Hvordan påvirkes konsulentens arbeid hvis entreprenøren blir tidlig involvert?

Det har sivilingeniør Andreas Heier Sødal forsket på. Han jobber i dag i prosjektstyringsavdelingen i Multiconsult. Han har skrevet masteroppgave om temaet ”lean construction”, der alle viktige aktører i et prosjekt blir involvert tidlig.

Den oppgaven bygger blant annet på dybdeintervjuer med erfarne folk fra produksjonen i Veidekke og Skanska.

Utfordringer

– Det er flere klare fordeler og ingen klare ulemper med tidlig involvering av entreprenør. Men det er flere utfordringer ved det, sier Sødal.

Han holdt et foredrag om tidlig involvering av entreprenør på”Den Kloke Tegning”, en konferanse med mange rådgivere blant tilhørerne som ble arrangert av Geoforum i midten av oktober.

La oss ta fordelene først.

Byggbarhet

– Man kan oppnå bedre byggbarhet og dermed kostnadsbesparelse for byggherren. For å oppnå denne bedre byggbarheten må entreprenør tidlig inn med praktiske vurderinger.

Man kan unngå forsinkende endringer ved å involvere utførende tidlig. Det er enklere og billigere å rette feil i en 3D-modell enn med fysisk graving, sier Andreas Heier Sødal.

Bidrag

Respondentene i undersøkelsen ga tydelig uttrykk for hva som er entreprenørens viktigste bidrag i tidligfase:

En analyse av byggbarhet og praktisk erfaring med produkter, systemer og løsninger.

I prosjekter med flere entreprenørledd er det viktig at ikke bare hovedentreprenørs overordnede prosjektleder er med. Også underentreprenører har viktige erfaringer å bidra med i byggbarhetsanalysen.

Hensyn

En viktig utfordring i tidlig involvering av entreprenør ligger i å bruke incentiver for alle parter. Kostnadseffektivitet og effektiv framdrift for entreprenør er ikke det eneste viktige hensynet.

– Hvis entreprenør får for mye ”makt” tidlig i prosessen, så kan det bremse kreativiteten hos rådgiver, sier Sødal.

Artikkel

En artikkel basert på masteroppgaven ble i sommer publisert i forbindelse med IGLC-konferasen 2014, en internasjonal konferanse om ”lean construction” som ble arrangert i Oslo.

Artikkelen er signert Andreas Heier Sødal i Multiconsult, Ola Lædre på NTNU, Fredrik Svalestuen i Veidekke Entreprenør AS og Jardar Lohne på NTNU.

Interesser

– Partene har ulike interesser. Entreprenørens sterke fokus på kostnader og framdrift kan virke undertrykkende på designernes interesser.

Respondenter sier at dette kan begrense innovative prosesser. Samarbeid mellom designere og entreprenører vil ikke fungere uten gjensidig tillit og respekt som et en solid fundament. Også respekt disiplinene imellom.

Det arkitektoniske uttrykket er like viktig for arkitekten som kostnader er for enteprenøren, sies det i artikkelen.

Fra utbygging E6 Vinstra-Sjoa, oktober 2014 (foto: Runar F. Daler).

Fra utbygging E6 Vinstra-Sjoa, oktober 2014 (foto: Runar F. Daler).

Undersøkelsen, masteroppgaven og artikkelen har ikke sett på spesifikke disipliner eller fagområder. Funnene skal være like viktige for alle typer prosjekter, i både bygg og anlegg.