Tidspress på veianlegg

Vi blir ikke kvitt tidspresset på veianlegg med det første.

TRONDHEIM: – Tid er en faktor i forhold til ulykker. Tidspress er noe som kan påvirkes i kontrakt, i form av delfrister. Hvordan ser man på det?

Det var et av spørsmålene som kom da noen av innlederne på Arbeidstilsynets workshop om sikkerhet i anleggsmaskiner stilte i en paneldebatt. Responsen fra salen bekrefter at tidspress er et velkjent fenomen.

Annonse

– Det er en del av gjennomgangen av prosesskoden vi holder på med nå. Det lyses ut kontrakter som er kanskje ti ganger større enn før. Det stiller store krav til logistikk, sa Bjørn Erik Selnes, Statens vegvesens direktør for overordnet byggherrestrategi og bransjekontakt.

– Arbeidstiden er under press. I Norge er det ikke nok med 12-12 lenger. Vi har i det siste registrert et press på å få godkjent arbeidstid nær døgnet rundt, sa nestleder Helge Haukeland i Norsk Arbeidsmandsforbund.

– Forsering er også en faktor. Vi får henvendelser fra entreprenører som foreslår bonus knyttet til forsering på anlegg, sa prosjektdirektør Kjartan Hove i Statens vegvesen region vest.

Sikringstiltak som rundsum i kontrakter skaper en del frustrasjon hos entreprenørene. Hvor langt unna er vi en situasjon der HMS-tiltak blir verdisatt med enhetspriser i kontrakter?

– Vi har gjort det delvis. Vi er i gang, i forbindelse med gjennomgangen av prosesskoden. Det er ikke sikkert det er løsningen i alle sammenhenger. Men vi ønsker å ha det så sikkert som mulig, sa Bjørn Erik Selnes. Arbeidstilsynet er skremt over omfanget av manipulering av maskiner.

– Vi ser manipulering i mange tilsyn. En ting er at det skjer. Men at det blir stilltiende akseptert i vernerunder er verre. Man kan ikke bare peke på maskinleverandører som ansvarlige. Også kjøperen/eieren av maskinen ansvar, sa regiondirektør Stig Magnar Løvås i Arbeidstilsynet Midt-Norge i oppsummeringen av workshopen.