Skjerper kontrollplikt etter ulykke

En 20 år gammel maskinfører uten papirer døde da en dumper uten godkjenning gikk i elva på Filefjell. Nå pålegger Statens vegvesen hovedentreprenør å fysisk sjekke kontrollbøker for alle maskiner på anlegget.

FILEFJELL: I november 2012 kjørte en dumper ut i elva på et veianlegg på E16 Filefjell. Maskinen var uten lass på vei ned en bakke. Føreren (20) mistet kontrollen, maskinen gikk ned bakken, over E16, gjennom autovernet og ut i elva. Hytta havnet under vann, og det tok en time å få føreren ut av hytta. Han døde senere på sykehus.

Uklart

Anlegget gikk med Mesta som HE og K. A. Aurstad AS som UE. Ulykkesmaskinen tilhørte Grunn- og Fjellentreprenøren (GFE) AS, som kjørte som under underentreprenør (UUE) for Aurstad.

Annonse

Føreren jobbet for GFE AS, men det er uklart om han var ansatt på ulykkestidspunktet. Han var i alle fall ikke meldt inn som maskinfører på anlegget. Arbeidstilsynet konkluderte etter ulykken med at føreren manglet både førerkort og maskinførerbevis, mens maskinen hadde mangelfulle bremser og ikke var godkjent.

Den ulykken har vært utslagsgivende når Statens vegvesen nå skjerper inn kontrollregimet på sine anlegg. Heretter skal hovedentreprenør på Statens vegvesens anlegg fysisk samle inn kontrollbøker for alle maskiner på anlegget, både egne og hos UE-er.

– Stikkprøver er ikke tilstrekkelig. Vi innfører et system på kontroll. Samordningsbedrift skal nå samle inn alle kontrollbøker på større maskiner og sjekke at de er godkjent, sier Kjartan Hove.

systematisk kontroll innføres

Statens vegvesen (SVV) innfører systematisk kontroll. – Vi trenger holdningsskapende HMS-arbeid, sier prosjektsjef Kjartan Hove i SVV region vest.

SHA-plan

Han er Statens vegvesens øverste prosjektsjef i region vest. Den nye kontrollrutinen skal nedfelles i SHA-planen. Det er ikke satt noen spesi fikk vektgrense for hvor store maskiner dette gjelder for.

– Den viktigste erfaringen fra ulykkene på Filefjell og ved Dalsfjorden (artikkelen over) er at vi trenger holdningsskapende arbeid med HMS. HMS-arbeidet er en kjede som bygger på tillit. Hvis bunnen svikter, så svikter hele linja, sier Hove.

Det aktuelle veianlegget på E16 mellom Borlaug og Smedalsosen ble overlevert byggherren 30. september og er under trafikk.