Dette er anleggets farligste utstyr

Rekkverk, SJA og andre sikkerhetstiltak er vel og bra. Men den kanskje største faren på anlegget ligger i maskinførernes lommer.

TRONDHEIM: – Mobilen er den største faren på anlegget. Mobiltelefon, tekstmeldinger og sosiale medier er den største faren vi har. Det skaper uoppmerksomhet. Hva vi skal gjøre for å stoppe den utviklinga har ikke jeg svaret på. Men vi skal gjøre hva vi kan for å finne det ut, sier Kjell Arne Aurstad.

Mareritt

Det sa entreprenør-gründeren og MEF-nestoren fra Volda på en workshop hos Arbeidstilsynet i Midt-Norge om sikkerhet i anleggsarbeid. I januar i fjor opplevde han marerittet som øverste sjef.

Annonse

En av Aurstads dumpere gikk i sjøen under tunnelutkjøring ved Dalsfjorden i Askvoll, der selskapet kjørte som UE. Den 25 år gamle føreren skulle snu dumperen et par hundre meter fra tunnelen og rygge inn for å få nytt lass. Under ryggingen mistet føreren kontrollen, og maskinen gikk ut i fjorden.

I ettertid kom det fram at føreren snakket i telefonen med kjæresten da ulykken skjedde. K.A. Aurstad AS ble tidligere i år ilagt en foretaksbot på en million kroner for det politiet kaller manglende sikring av snuplassen. Snuplassen for den aktuelle utkjøringen ble etter ulykken flyttet nærmere tunnelen.

Aurstad selv ville ikke gå i detaljer om ulykken fordi foretaksboten ikke er vedtatt. At det har vært en vanskelig tid for firmaet er lett å forstå.

Ansvar

– Det er en enorm belastning på firmaet, og vi føler et enormt ansvar. Vi skal møte pårørende, kolleger og samarbeidspartnere. Media skal ha sine svar, i lang tid etterpå.

Får de ikke det, så spekulerer de likevel. Omdømmet er viktig å ta tak i når slikt skjer.
”Tar du ikke vare på folkene dine” er et spørsmål som fort dukker opp i samfunnet rundt oss, sa han. For å forebygge ulykker starter Aurstad en omfattende prosess, basert på rammeverket fra MEFs HMS-opplegg ”Sikkerhet i hverdagen”.

Dette skal være en link mellom HMS-system og -rutiner, og de ansattes bevissthet. Hovedmålet med prosessen er å få medarbeiderne til å bruke HMS-systemets rutiner i den praktiske hverdagen.

– De fleste ulykker skjer når sjåføren har begynt å føle seg trygg i kjøringa, og overser farene. Vi har systemene og rutinene, men vi har en utfordring med å få folk til å etterleve dem, sa Aurstad.

Kjell Arne Aurstad

ERFARING: Kjell Arne Aurstad (t.v.) delte erfaringer på en workshop om sikkerhet. Stig Magnar Løvås er regiondirektør i Arbeidstilsynet Midt-Norge, som arrangerte workshopen.

Derfor skjer ulykkene

Dette er de vanligste årsakene og medvirkende faktorer til ulykker på anlegg.
 • Unge, uerfarne arbeidstakere uten opplæring kjører store maskiner.
 • Trøtthet og uoppmerksomhet blant sjåfører.
 • Fyllinger og anleggsveier som raser ut.
 • Dårlig vedlikehold av maskin med fører bremsesvikt, kollisjon eller utforkjøring.
 • Manlgende barrierer hindrer maskin fra å kjøre på personell eller kjøre ut.
 • Manglende kommunikasjon mellom personer og mellom arbeidstakere fra ulike virksomheter.
 • Risikovurdering mangler eller er mangelfull for den konkrete
 • arbeidsoperasjonen.
 • Tidspress.
 • Dårlig planlagte anleggsplasser som medfører at farlige situasjoner oppstår.
 • Dårlig sikkerhets- og risikostyring.

Kilde: Arbeidstilsynet

Fire vanlige hendelsesforløp

1. Arbeidstaker er i nærheten av maskin, men usynlig for maskinfører. Blir påkjørt eller truffet av gravearm, last, mm.
2. Maskin kjører for langt ut på kant uten sikring. Masser gir etter, og maskin kjører ut eller velter.
3. Maskin kjører ut som følge av at fører mister kontroll på maskin eller er uoppmerksom.
4. Arbeidstaker faller ned fra maskin/lasteplan.