Fjellsprengere slipper ”track & trace”

Sprengstoff skal merkes. Til våren skal det også kunne spores elektronisk. Men det kravet stopper ved levering til sluttkunden. Deretter er det opp til sprengningsfirmaet selv å ha kontroll på sprengstoffet, uansett hvilket system man bruker.

TØNSBERG / MANDAL: En justering av eksplosivforskriften har vært på gang et par år, som følge av et nytt EU-direktiv. En av nyhetene i reglene er merking og sporing av sprengstoffet, også kalt ”track & trace”. At produsentene ID-merker sprengstoffet i henhold til reglene er allerede i gang. Fra 15. april skal et system for følge denne ID-merkingen være på plass. Utformingen av de nye reglene har vært diskutert i fjellsprengningskretser i lengre tid.

Helt til ganske nylig lå det an til at track&trace-kravet skulle gjelde hele verdikjeden. Man var redd for at det skulle komme krav om at hver enkelt skytebas skulle være nødt til å scanne hver eneste patron ned i hullet. Det kravet blir det ikke noe av.

Annonse

Levering

– Så langt har det ikke gått. Forslaget sier at sporing av sprengstoffet gjelder fram til levering hos sluttkunde. Sprengningsfirmaene skal fortsatt ha kontroll på hva som kommer inn, hva som går ut med skytebas og hva som kommer tilbake til lager. Her er det ingen forandring.

Store sprengningsfirmaer vil kanskje bruke elektroniske systemer til dette, men det er opp til hvert enkelt firma hvordan man skal ha kontroll. Det sier Siri Hagehaugen, avdelingsleder i eksplosivavdelingen i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Forslaget er ute på høring nå i høst. Høringsfristen er 15. oktober.

– Deretter ser vi på kommentarer, og vurderer om det er noe som skal tas til følge. Justisdepartementet følger saken tett, og er interessert i en rask ikrafttreden. Jeg vil tro det blir senest 1. januar, sier jurist og saksbehandler Anne Wenche Gilberg i samme DSB-avdeling. Den kommende Eksplosivforskriften innebærer med andre ord bare mindre forandringer for entreprenørleddet.

Testet

Det settes pris på av mange maskinentreprenører og fjellsprengningsfirmaer.

– Forslaget er trukket ett skritt tilbake. Det er bra. Vi har testet track&trace. Vår konklusjon er at det er helt greit at det kravet gjelder ut til siste juridiske eier av sprengstoffet, og stopper der. Det er helt ok som dokumentasjon på at sprengstoffet er levert til oss. Vi må følge gjeldende lagerbestemmelser. Så er det vårt problem hvis sprengstoff havner på avveie som følge av regelbrudd, sier Ståle Fyksen. Han er avdelingsleder for sprengning, boring og fjellsikring i TT Anlegg AS i Mandal.

I forbindelse med testene så Fyksen og hans medarbeidere at det ville bli mye jobb med å følge opp et krav om track&trace. De så også at det ville være fullt mulig for mindre seriøse aktører å jukse med scanning tilbake til lager.

For eksempel ville det være mulig å scanne en patron eller en eske ”virtuelt” tilbake til lager, selv om sprengstoffet fortsatt lå i bilen utenfor huset. Fyksen mener det regelverket som allerede foreligger er helt fint som det er. Det er kontrollen som mangler.

Sikker

– Reglene er fine, de. Hvis de ble fulgt alle sammen ville vi hatt en sikker og god virksomhet i sprengningsbransjen. Det er en fordel om myndighetene bruker tid på å forstå hvordan bransjen fungerer. Hvis samfunnet ønsker de strenge reglene vi har nå, så må det gjennomføres kontroll.

Det holder ikke å bare vise til IK-forskriften, og forvente at bedriftene kontrollerer seg selv. Jeg tror det er vilje til å betale mer i kruttavgift hvis det resulterer i mer kontroll som setter fokus på regelbruddene blant noen aktører, sier Ståle Fyksen i TT Anlegg AS. Her kommer DSB Fyksen i møte. Delvis, i alle fall.

– Vi skjønner sprengningsfirmaenes syn på dette. Samtidig er det sånn at det ikke må være truselen om tilsyn fra DSB som avgjør om man følger reglene eller ikke. Det må være frykten for at sprengstoffet kommer på avveier.

Men vi prøver å frigjøre ressurser til tilsyn. Konkret jobber vi for å få til en større aksjon i 2015. Vi håper det skal gi oss et bilde av tilstanden, sier Siri Hagehaugen. Hun oppfordrer bransjen til å tipse DSB eller politiet ved mistanker om ulovligheter.