Trygt med steinfylling

 

Tveito Maskin bygget bru over et kronglete, bratt og dypt elveleie. Anleggslederen var lite lysten på å bygge forma på et stillas midt i elva. I stedet fylte de elveleiet med stein, og kunne bygge støpeforma rett på bakken.

BØ: På fv 359 mellom Bø og Lunde i Telemark bygger Tveito Maskin AS en 400 meter lang veistubb for Statens Vegvesen. Veien går over den lille elva Gryteåa. Det havnet passer godt akkurat her, ettersom den går i et kronglete og dypt leie akkurat der.

Den dagen vi besøker anlegget er forskalinga til brua i ferd med å fylles med 300 kubikkmeter betong.

Annonse

Forskalinga er tilsynelatende bygget rett på bakken. Men det er bare fordi hele elveleiet er fylt igjen. Ikke bare omkjøringsveien, men hele støpeforma til den nye brua i den ferdige traseen ligger på en steinfylling over elveleiet. Vannet går gjennom et par meterstore kulvertrør med steinfylling rundt.

Her fylles 300 kubikk betong i forma.

Her fylles 300 kubikk betong i forma.

Tryggere

– Alternativet var å bygge brureisen på et stillas nede i elva. Det måtte vi ha satt bort til en underentreprenør. Nå har vi fått en mye tryggere arbeidsplattform å stå på. Hvis vi hadde satt opp den brureisen på et stillas, så hadde det blitt klatrejobb helt til forma var ferdig. Nå har vi fått stå og forskale rett på bakken, sier anleggsleder Erlend Solheim i Tveito Maskin AS.

– Hva har dere spart på å gjøre det på denne måten?

 

– Den brureisen måtte vi i alle fall satt bort til underentreprenør. Det var ingenting å sette brureisen på, så den måtte ha stått på et stillas midt i bekken. Det hadde vært et alternativ å fundamentere på store bjelker ute på sidene av langkaret på den ene siden. Men det hadde krevd mobilkran for både montering og demontering. Nå er det bare gravearbeid, plukke ut rørene og renske bekken når vi er ferdige, sier Solheim.

 

Metoden har vært mulig blant annet på grunn av god tilgang på steinmasser. 20 000 kubikk stein har blitt sprengt ut bare 100 meter fra brua. Noe av det har blitt kjørt til lager, mens resten har gått til fyllingen under støpeformen. Det ryddes bort når forskalinga er revet, og blir knust til finere masser i begynnelsen av juni.

Arne Røymål er en av flere ansatte forskalingssnekkere

DER, JA: Tveito Maskins Arne Røymål er en av flere ansatte forskalingssnekkere i det 33 mann store selskapet.

– Vi hadde masse tilgjengelig. Maskintimene gjør vi selv. Og rørene fikk vi tak i fra en kraftstasjon på Haukeli. Dette ble begynt på i slutten av oktober. Da hadde vi både mannskap og utstyr til å gjøre jobben selv. Litt sysselsetting på senhøsten og vinteren. Det er bedre enn å sette jobben bort, sier Solheim.

 

Kulvertrørene ligger på et lag av naturlig kulestein, for å unngå å få rester av sprengstoff ut i elvevannet. Rundt rørene ligger en mur og fylling av sprengstein, med finere masser lenger opp.

– Vi brukte VIPS-data og maskinstyringa på graveren til å rette av til underkant av forskalingen. Stikkeren har gått og satt helt nøyaktige høyder i bånn, etter dataene på brua. Så har vi bare bygd oppover etter det, sier Solheim.

 

– Hva med vannføring? Har rørene vært tilstrekkelig til å ta unna gjennom vinteren?

– Det var veldig mye vannføring her i vinter. Det var i alle fall halvannen meter høyere i jula. Da hadde vi lagt ned rørene og begynt å fylle igjen. De rørene var i alle fall ikke større enn de måtte være, humrer Solheim.