Hvor er kontrollen?

Jon Sellæg i Røstad Entreprenør AS var underentreprenør for et Alpine Bau. Det tapte han 450 000 på. Men det var Statens Vegvesens totale fravær av interesse som overrasket ham mest.

ANLEGGSDAGENE: – Vi oppdaget ikke før konkursen at vi kun hadde kontrakt med èn av partene i arbeidsfellesskapet. Statens Vegvesen videreførte kontrakten med Brückenbau. Men som underentreprenør til Alpine Bau tapte vi utestående. Jeg ble overrasket over Statens Vegvesens totale fravær av interesse for kontraktsforholdene. Det var ikke en gang betenkt på sosial dumping, sa Sellæg i et innlegg på Anleggsdagene.

Røstad Entreprenør AS har sin egen kontrakt med Statens Vegvesen på E6 i Harrang. Entreprisen var delt i to deler: To veiparseller på to kilometer hver, samt en bro. Røstad fikk veikontrakten, mens et arbeidsfellesskap med Alpine Bau og Brückenbau fikk kontrakten på broen. Røstad fikk imidlertid en underentreprise på grunnarbeid til broen, og det var under dette arbeidet Alpine Bau gikk konkurs. Av en kontraktssum på 2,2 millioner har Røstad tapt 450 000. På veikontrakten har det gått bra.

Annonse

– Vi startet i november 2011, og er nesten ferdig. Vi sitter igjen med et akseptabelt overskudd, selv om vi lå 12 millioner under nummer to, sa Jon Sellæg.