Framtiden er 3D

3D-modellering kommer for fullt i anleggssektoren. Er du klar?

ANLEGGSDAGENE: Dekket er lagt. Flinke folk med bra utstyr har sørget for at veien har blitt bygget noenlunde som prosjektert. Så, helt i innspurten, blir en rekkverks- eller refleksstolpe banket ned gjennom et trekkerør.

Det er et eksempel på situasjoner som skal unngås når Statens Vegvesen ruller ut 3D-modellering i veibygging for fullt.

Annonse

– Vi har gjort noen svært gode erfaringer. Det blir gjort færre feil, og vi unngår konflikter i byggeperioden. 3D-modellering er framtida, og det må gå fort. Vi prøver og lærer først på noen store prosjekter, og skal deretter bruke det mer på mindre prosjekter, sier Lars Hauer. Han er direktør for veg og trafikk i Vegdirektoratet, og vegdirektørens NK.

BIM

Thor Sigurd Thorsen fra Vegdirektoratet fulgte opp med en orientering om Statens Vegvesens BIM-ambisjoner.

– 3D-modeller har en detaljeringsgrad som gir mulighet for å luke ut feil og dårlige løsninger tidligere, sier Thorsen.

Han er en kar som vet en ting eller to om akkurat det. Han har nemlig ledet etatens arbeid med håndboken for 3D-modellering. På veganlegg i en ganske nær framtid legger Statens Vegvesen opp til at entreprenøren skal hente maskinstyringsdata ut fra modellen i stedet for å få det oversendt som koordinater. Dessuten skal entreprenøren levere en som-utført-modell etter fullført jobb. Det er mye data som skal flyte i begge retninger mellom byggherre, konsulent, stikker og maskinstyring.

– Det opereres med forskjellige formater, og ikke alle enheter kan lese alt. Det er ikke alltid lett for rådgiver å vite hvilke data entreprenøren trenger, forklarer Thorsen. Også han varslet mer BIM-bruk på veianlegg.

– Framover vil flere prosjekter bli modellbasert. En plan for samordnet innføring er bestilt. Vi ser at rådgivere kan prosjektere modellbasert og at entreprenører kan nyttiggjøre seg dataene, sa Thor Sigurd Thorsen på Anleggsdagene.

Størst

Fellesprosjektet E6 Dovrebanen langs Mjøsa er den største jobben Hæhre Entreprenør har tatt på seg. 6 819 arbeidsprosesser skulle ressurskalkuleres i en anbudsperiode på tre måneder.

Statens Vegvesen leverte i anbudsfasen ut en ferdig 3D-modell, sammen med en gratisversjon av Novapoint. Hæhre Entreprenør valgte tidlig å bruke 3D-modellen for alt den var – og er – verdt. Den har vært uunnværlig i hele prosessen, fra kalkulasjon til gjennomføring.

– Modellen gjorde at konfliktområdene ble mye tydeligere. Det gir oss flere kjente faktorer, og dermed bedre kontroll på risikoen. Større oversikt utløser mer kreativitet, der det er mulig å se alternative løsninger. Det sa Arve Krogseth på Vegbyggerdagen på Anleggsdagene.

Han hadde hovedansvaret for å lage fremdriftsplanen på prosjektet.

Brakka

– Jeg brukte den 60-70 prosent av tiden i arbeidet med fremdriftsplanen. Vi bruker gratis programvare til PC og iPad til å lese modellen. Det brukes daglig av formenn, driftsledere og anleggsledere, helt ut til lagsmøter på brakka. Med modellen på skjerm kan man forklare han som står i grøfta hvordan det ferdige resultatet skal se ut. Å ta 3D-modellen i bruk har vært en positiv opplevelse, og det har kommet for å bli. Vi har utstyrt alt driftspersonale med iPad for dette, sa Krogseth.

For entreprenøren i storprosjektet har den viktigste enkeltfordelen ved å bruke 3D-modell vært muligheten til å finne konfliktområder tidlig.

– På hvert eneste prosjekt opplever man at refleksstolper stikkes gjennom trekkerør. Det unngår man. Men det er noen utfordringer også, påpekte Krogseth.

Konvertering av data fra modell til maskinstyring var litt strevsomt, inntil Hæhre oppdaget at de brukte en for gammel versjon av Gemini. Med BIM er det mye data og informasjon som skal håndteres. Det krever mye av PCen som skal brukes, men det kreves også menneskelige ressurser.

– Vi har ikke bruk for færre stikkere, i alle fall. Men stikkeren flytter i større grad fra grøfta inn på brakka, sa Arve Krogseth i foredraget på Anleggsdagene.

Det meldes om stor praktisk nytte av 3D.

Prosjektsjef Arve Krogseth i Hæhre melder om stor praktisk nytte av 3D, fra anbudsregning til lagsmøte på brakka. (Foto: Jørn Søderholm)