Billigere og raskere med totalentreprise

Johs. Syltern AS er i gang med sitt første totalentreprise-oppdrag for Statens Vegvesen. Det blir ikke det siste.

VEFSN: Johs. Syltern AS fra Åfjord fikk i fjor en kontrakt med Statens Vegvesen, på bygging av FV78 fra Drevja til Ømmervatn. Det var på dette prosjektet en slurrytankbil gikk i luften med en kjempesmell like før jul.

For entreprenør Johs. Syltern AS er oppdraget spesielt av helt andre årsaker. Det er den første jobben selskapet gjør som totalentreprise for Statens Vegvesen. Det vil si at oppdraget innebærer prosjektering i tillegg til utførelse. Daglig leder Øystein Syltern orienterte om erfaringene så langt på Anleggsdagene.

Annonse

 

Kontraktstid

– Den mest åpenbare fordelen med totalentreprise er redusert kontraktstid. Vi prosjekterer samtidig som vi bygger veien. Det øker kapasiteten i både prosjektering og utførelse. Prosjekteringskostnaden har gått ned med minst 40 prosent, sa Syltern i sitt innlegg.

Han går gjerne inn i flere totalentreprise-kontrakter. Det er noen viktige forutsetninger for at en totalentreprise skal lykkes.

– Man trenger en mer romslig reguleringsplan. Det ble en litt trang korridor i dette prosjektet, da vi måtte gå dypere i terrenget enn forutsatt. Men med god løsningsorientering i alle ledd fikk vi gjort nødvendige endringer. Entreprenøren må ha en reell påvirkningsmulighet, ellers er det i praksis en vanlig fastpriskontrakt. Det må være godt samspill og aktiv kontakt mellom aktørene. Prosjektet kan ikke være for komplisert teknisk, sa Øystein Syltern.

Et springende punkt har vært å sette en riktig pris på risikoen underveis. Anbudsbefaringen foregikk med to meters snødekke, og bidro til å gjøre risikovurderingen vanskelig.

– På enhetskontrakter dukker det alltids opp tillegg, som blir egne regnestykker. I en totalentreprise er det begrenset mulighet til det, og den typen risiko må regnes ut på anbudet. Vi har brukt all vår erfaring i prøve å identifisere mulige fallgruber og innsparingsmuligheter, sa Syltern.

 

Knuste

Prosjektet ble startet før de nye håndbok-kravene til Statens Vegvesen om knuste masser trådte i kraft. Likevel har Syltern valgt å kjøre inn sitt eget knuseverk på anlegget, og knuse all overbygningsmasse.

– Ikke fordi vi er pålagt det, men fordi vi vil levere et godt produkt. Det har også gjort det lettere å holde trafikken i gang. Som totalentreprenør har vi et større ansvar for det ferdige produktet. Vi har gått dypere i terrenget, og lagt på mere lette masser, sa Øystein Syltern.

Anbudssummen på kontrakten var i overkant av 109 millioner kroner. Anleggsstart var i august i fjor, og jobben skal være ferdig i oktober i år.

Totalentreprise er en kontraktsform Statens Vegvesen varsler mer av framover.

– Vi vil utnytte kompetansen hos entreprenørene. Det er mest vanlig med utførelsesentreprise, men spørsmålet er om det er mer effektivt med totalentreprise. Da er det totalentreprenør som gjør prosjekteringen, i stedet for byggherre. Det sier Lars Hauer, Vegdirektoratets direktør for veg og transport.

Han åpner for mer bruk av totalentreprise, men innenfor bestemte rammer.

– Det bør ikke brukes på for kompliserte prosjekter, for eksempel i byområder. Totalentrepriser passer for prosjekter i størrelsen 50 til 150 millioner. Grunnforholdene bør være avklart. Men grunnforhold og bergkvalitet kan også gjøres variabel i kontrakten, slik at byggherre tar den risikoen, sa Hauer på Anleggsdagene.