Luftens helter

ASKER: NorKonf er en årlig konferanse Norgeodesi arrangerer for sine kunder. Konferansen – dette var den 11. i rekken – er et skikkelig fagmøte for folk som driver med landmåling og behandling av data i landmåling.

I dette segmentet er det to ting som står øverst på nyhetsmenyen om dagen: Fotogrammetri og UAVer. Og helst i kombinasjon. Sistnevnte ubemannede flygende farkoster, populært kalt ”droner”. De brukes til innhenting av fotogrammetri-data.

Automatisk

Farkosten tar en flytur i et automatisert mønster over det som skal måles. I løpet av turen tar det innebygde kameraet en haug digitale bilder av det som skal måles, før UAVen kommer tilbake til operatøren på bakken. De overlappende bildene mates inn i en datamaskin, som syr til en svært så nyttig informasjonspakke med terrengmodell, ortofoto og XYZ punktsky.

Annonse

Alle objekter – helt ned til ett enkelt bildepunkt – finnes i minst to bilder. Programvaren finner selv disse objektene og tildeler riktig X, Y og Z samt farge.

Luftfartstilsynet

Aibotix hexakopter med utstyr for fotogrammetri er et viktig verktøy for Asker Oppmåling AS.

Asker Oppmåling AS er i ferd med å skaffe seg et kompetanse- og forretningsemessig forsprang i bruk av UAVer i landmåling. Det kan ha litt å gjøre med daglig leder Magnus Myhres interesse for radiostyrt multikopter (helikopter med flere rotorer) på fritiden, men mest fordi etterspørselen etter målinger, foto og video fra luften er økende. Myhre illustrerte fordelene ved UAV-målinger med et oppdrag de hadde nylig, med oppmåling av Steinskogen pukkverk i Bærum.Drone for oppmåling

Anders Nesse i Norconsult

Anders Nesse i Norconsult orienterte om erfaringer med både multikopter og Trimbles drone med fast vinge, Gatewing (foran). (Foto: Jørn Søderholm)

UAV

  • Unmanned Aerial Vehicle: Fjernstyrt, automatisert flymaskin som fotograferer, filmer og måler fra luften. Automatisert med forhåndsprogrammert flyrute og GPS-styring.
  • Fixed wing UAV: Fly med fast vinge. Høy fart (80 km/t), dekker stort område på kortere tid enn multikopter. Bedre batterikapasitet. Krever mer plass enn multikopter.
  • Multikopter: Helikopter med flere rotorer. Krever mindre plass, og kan gå rett opp og ned. Kan fly under broer etc for inspeksjon

Landmåling

– Med landmåling ville vi brukt seks uker. Med bakkescanning ville vi brukt to dager i felt, og lang tid i etterbehandling. Med denne brukte vi fire timer, forteller Magnus Myhre og peker på et drøyt meterstort multikopter på bordet. Det er et avansert hexakopter (seks rotorer) fra tyske Aibotix.

Multikopter er den ene hovedtypen UAVer., med flere leverandører og modeller. Den andre er fly med fast vinge. Trimble var først ute på dette. Den siste modellen av ”fixed wing UAV” derfra heter Gatewing UX5. En sånn har Norconsult stasjonert på sitt kontor i Sogndal. Norconsult har gjennom flere år skaffet seg en hel del erfaring med dokumentasjon fra luften, med både multikopter og fast vinge.

Dokumentasjon

– Vi brukte den på dokumentasjon av Statness trafostasjon i Fardal i Sogn. Et 500 dekar stort område ble dekket med 840 bilder. Gatewingen tar 840 bilder raskere enn vår hjemmebygde oktokopter (åtte rotorer, red anm) bruker på 24 bilder. Bildene har god overlapp. Det er 12 godt signalerte kjentpunkter i området. Nøyaktigheten i oppmålingen er på 1 piksel i bildene, tilsvarende 3-4 cm i terrengmodellen. Bilden fra Gatewingen er like gode som med vårt hjemmebygde oktokopter med speilreflekskamera, sa Anders Nesse i sitt foredrag.

Data

Så langt om flygningen. Det er databehandlingen og resultatet av den etter flyturen som er hovedpoenget med luftbåren fotogrammetri. Her melder Norconsult om to hovederfaringer.

– TBC (Trimble Business Center) er enkelt å bruke sammen med Gatewingen. Enkle knappetrykk administrerer flygningen og produksjon av terrengmodellen etterpå. Men det fungerer kun med Gatewingen. Vi har også brukt Trimbles UAS Master, som er en avansert fotogrammetri software for flere UAV-typer. Med den får vi ut en punktsky med bilder. Før hadde man to formater på plandata: Raster og vektor. Nå har man fått en tredje med punktskyen, sa Nesse.

Trimble har nå i vinter lansert ytterligere et verktøy til måling med fotogrammetri: V10. Det er en målestang med en fotogrammetri-enhet oppå, som tar 360 graders panoramabilder. Oppå V10 monteres et prisme eller en GPS-enhet, som sørger for at innholdet i bildene blir til terrengmodell eller punktsky med koordinater på bildepunkter i den oppløsningen man velger. For øvrig er fotogrammetri-prinsippene de samme, uansett om bildene er tatt fra oven eller på bakkenivå.

Okei. Her har vi altså muligheten til å skaffe oss tredimensjonale bilder der vi i ettertid kan hente koordinater på et hvilket som helst punkt i bildet. Du skjønner antakelig hva du kan bruke det til. Men vi spør likevel:

– Hvorfor er dette aktuelt for entreprenøren? Hva kan entreprenører bruke det til?

As built

Fotogrammetri-rover

Tor-Erik Djupos med Trimbles nye V10 fotogrammetri-rover. – Tredimensjonale bilder med måledata i én operasjon, sier Djupos. (Foto: Jørn Søderholm)

– Hovedsakelig dokumentasjon, det være seg ”as built” eller ”change detection”. Totalstasjon og GPS har vi hatt lenge. Nå ser vi at det blir stadig større krav til 3D, sier Tor-Erik Djupos. Han er application engineer i Trimble.

– Men trenger man dette utstyret til å ta bilder? Det kan jo en hvilken som helst mobiltelefon…?

– Jo. Men det blir ikke særlig nøyaktig, og de bildene kan ikke brukes til måling. Her får vi tredimensjonale bilder med måledata i èn operasjon, sier Djupos.

Salgssjef Erik Karlsen i Norgeodesi tror anleggsbransjen vil bli det største markedet for fotogrammetri-utstyr av denne typen. Han peker på flere konkrete bruks- og nytteområder.

– Man får raskt og enkelt en nøyaktig terrengmodell for prosjektering, som gir bedre stikningsdata og utførelsesdata til maskiner. Det kan brukes til rask og nøyaktig dokumentasjon av fremdrift på anlegget, terreng, masseberegning og objekter som grøfter, ledninger og kummer. Man får en rask as-built dokumentasjon som inneholder mer informasjon enn det som har vært tilgjengelig tidligere. Fotogrammetri-løsninger gir mye høyere punkttetthet enn GPS-målinger på bakken, og er i tillegg mye raskere. Og morsommere. Stikkere og landmålere får frigjort tid til viktige utsettings- og kontrolloppgaver. Og ikke minst: Utstyret gjør det mulig å samle mye informasjon fort, og deretter ta stilling til hva man trenger etterpå på kontoret, sier Karlsen.

Norgeodesi-sjef Joh Einar Solhaug er godt fornøyd med oppslutningen om den årlige konferansen.

– NorKonf har vist seg å bli en god og viktig møteplass innen vår bransje, med gode foredrag fra gode og innovative prosjekter med ny og nyttig teknologi for oppmåling innen bygg og anlegg. Vi har fått gode tilbakemeldinger fra deltagerne. Bidragene fra vår leverandør Trimble er også avgjørende, sier Solhaug.