Taggede innlegg kvinnenettverk

MEFs kvinnenettverk besøkte Lilleseth Kjetting

Lilleseth Kjetting inviterte kvinner i anleggsbransjen på en samling med kjetting, bærekraft, kjønnsdelt arbeidsmarked, fremtidens anleggsmaskiner og sosiale relasjoner i fokus.

Kvinnenettverk – enormt viktig!

– Jeg hadde ikke vært politiker nå, hvis ikke Arbeiderpartiet hadde hatt et kvinnenettverk da jeg var 18 år og gikk inn i lokalpolitikken på Hamar, der det bare var gamle gubber. Det sa kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen, da hun besøkte MEFs kvinnenettverk på Arctic Entrepreneur.