Sirkulært materiale i veikroppen

Nye Veier og samarbeidspartnere startet forrige uke en omfattende test av SiGS, et biprodukt fra smelteverk til bygging av ny E39 gjennom Lyngdal.

– Dette er en viktig del av arbeidet med å utvikle verdikjeder som er mer bærekraftige og bruke materialer som er sirkulære. Det sier Anne Stine Johnson, leder for teknologi og fag i Nye Veier, i en pressemelding.

Silica green stone(SiGS) er et biprodukt fra produksjonen av mangan ved Eramet i Kvinesdal. Dette er første gang SiGS testes på en vei med trafikkmengden som er på E39 gjennom Lyngdal. Nå skal SiGS testes, som forsterkningslag på en 200 meter lang del av E39.

Annonse
Anne Stine Johnson leder teknologi og fag i Nye Veier. (Foto: Lisa Ravna Rørmoen, Screen story/Nye Veier)

Anne Stine Johnson leder teknologi og fag i Nye Veier. (Foto: Lisa Ravna Rørmoen, Screen story/Nye Veier)

Pådriver for endring av veinormalene

– Bruk av denne typen materialer er å ta i bruk en ressurs, som vi i dag ikke bruker. Nye Veier er en pådriver og fornyer i arbeidet med å utvikle hvordan vi bygger veier. Vi er kjempefornøyde med at Vegdirektoratet nå åpner for permanent bruk av denne type materialer. Det skjer med en oppdatering, som kommer i løpet av sommeren, utdyper Johnson.

Nye Veier skal, ifølge pressemeldingen, lede den nødvendige omstillingen til mer bærekraftige løsninger på veibygging. Selskapet skal fornye og endre hvordan det i fremtiden skal bygge veiene. Derfor ønsker Nye Veier å være en pådriver for endring av veinormalene. Veinormalene kommer til å åpne for å bruke ressurser på nytt. Sirkulære løsninger er viktig for å skape løsninger som er mer bærekraftig enn tidligere, heter det i meldingen.

Bruk av SiGS er å ta i bruk en tidligere ressurs som nå lagres på deponier. Testen gjøres i regi av prosjektet Bærekraftig verdikjede og materialbruk i vegbygging. Prosjektet er finansiert av midler fra «Grønn plattform», og finansieringen er et nødvendig virkemiddel for å utvikle denne type løsninger. Det er Nye Veier som er prosjekteier og Via klyngen som driver prosjektet.

Anleggsmaskin legger Sigs i Lyngdal. (Foto: Nye Veier)

Anleggsmaskin legger Sigs i Lyngdal. (Foto: Nye Veier)

Forskning på fremtidens løsninger

Vegdirektoratet, Nye Veier, Eramet og Nye Veiers totalentreprenør, arbeidsfellesskapet Implenia Stangeland og SINTEF stiller seg bak de samme målene for testen: Reduserte klimagassutslipp, økt gjenbruk og sirkulær økonomi i veibyggingen. At regelverket legger til rette for økt effektivitet og bærekraft er viktig for Nye Veier.

– Vi stiller deler av E39 til disposisjon for viktig utvikling og forskning på fremtidens løsninger. SiGS blir liggende i veikroppen i flere år fremover. Når vi skal bygge neste del av E39 vestover, så krever det at vi legger om den delen av veien med SiGS. Da kan vi teste forsterkningslaget etter noen års drift, forklarer Anita Enebakk, prosjektsjef for E39 gjennom Lyngdal.

Fakta om SiGS:

Dannelse og egenskaper:

  • SiGS er en type slagg som dannes når silikomangan produseres. Det er et stabilt, sterkt og rent materiale.
  • Det består av naturlige mineraler som kalsium, silisium, aluminium og magnesium og blir skilt ut fra manganmalmen i smelteprosessen.
  • SiGS dannes i en smelteprosess ved høye temperaturer (over 1600 grader Celsius), noe som gir det dets unike egenskaper.

Bruksområder:

  • SiGS kan brukes til flere formål, og det reduserer behovet for å ta ut jomfruelig stein.
  • Det egner seg for utfylling både på land og i sjø.
  • SiGS har lavt innhold av miljøskadelige stoffer og er karbonnøytralt sammenlignet med stein fra pukkverkindustrien.

Bærekraft og gjenbruk:

  • Gjenbruk av SiGS reduserer beslag av naturarealer og energiforbruk.
  • Det bidrar til å minimere utslipp av klimagasser, støy og støv sammenlignet med utvinning av jomfruelige råvarer.
  • SiGS kan knuses til mindre fraksjoner for ulike formål, og det gir forlenget nytteverdi i sirkulære verdikjeder.