Satser på innovativ rørinspeksjon

Kjeldaas AS går sammen med nederlandske Acquaint og introduserer innovativ inspeksjonsteknologi i Norge.

For Kjeldaas, et etablert navn i Norge innen grøftefri ledningsfornyelse og for det norske markedet, er den velprøvde inspeksjonsteknologien til Acquaint BV helt ny. Ved å kombinere kompetansen til begge selskapene, kan innovative og bærekraftige løsninger tilbys vann- og avløpssektoren i Norge. Samarbeidet er allerede i gang og de to firmaene gjennomførte nylig sitt første prosjekt. Dette ifølge en pressemelding fra Kjeldaas.

Det norske markedet

Ifølge meldingen er anvendelsen av grøftefri ledningsfornyelse spesielt interessant i Norge på grunn av de store utfordringene landet står overfor. Hendrik Panman, leder for Nodig avdelingen i Kjeldaas og opprinnelig fra Nederland, forklarer:

Annonse

– VA-ledningene legges forholdsvis dypt under bakken for å beskytte mot frost. Landskapet består i stor grad av stein, noe som gjør det dyrt å erstatte ledninger ved hjelp av graving. Det gjør det veldig interessant å kunne fornye ledninger med «No-Dig»-metoder. I tillegg til å være kostnadsbesparende så begrenses også ulempene for omgivelsene, sier han.

– Det meste av drikkevannet kommer fra innsjøer. Gjennomsnittlig lekkasjerate er mellom 35-40 prosent i Norge. De siste årene har det vært et økende fokus på å redusere denne andelen, særlig ettersom strømprisene og materialkostnadene stiger og miljøaspekter spiller en viktigere rolle. I dag er fornyelsestakten på vann- og avløpsledninger 0,6 prosent, mens denne skal være minst 1 prosent, fortsetter Panman.

– Utskifting henger etter på grunn av mangel på kapasitet og økonomiske ressurser. For å opprettholde infrastrukturen på en bærekraftig måte er det viktig å ha god oversikt over kvaliteten på vann- og avløpsledningene, slik at pengene blir brukt på de riktige stedene. Acquaint kan hjelpe kommunene i Norge betydelig med å prioritere riktig gjennom sin inspeksjonsteknologi.

Det første fellesprosjektet ble nylig gjennomført i Holmestrand kommune. (Foto: Kjeldaas AS)

Det første fellesprosjektet ble nylig gjennomført i Holmestrand kommune. (Foto: Kjeldaas AS)

Verdifullt samarbeid

Ifølge pressemeldingen betyr samarbeidet med Acquaint at Kjeldaas kan diversifisere tilbudet ytterligere ved ikke bare å fornye vann- og avløpsledninger gjennom grøftefrie metoder, men også introdusere innovativ inspeksjonsteknologi. For Acquaint åpner det for å levere sine tjenester til norske kommuner og konsulentselskaper.

– Som et etablert selskap i Norge har Kjeldaas allerede langvarige relasjoner med flere kommuner. De er ekstremt nær kunden og kjenner markedet som ingen andre. Foruten å være et anerkjent selskap, har de også en personlig tilnærming. De er positive, ryddige og effektive. Atmosfæren i deres flate organisasjon passer perfekt til vår bedriftskultur, sier Erik Driessen, administrerende direktør i Acquaint.

Første prosjekt i Holmestrand

Det første fellesprosjektet ble gjennomført i begynnelsen av juni i Holmestrand kommune, hvor en drikkevannsledning i duktiltstøpejern ble inspisert med verktøyet Aquarius. Dette prosjektet fungerte også som en demonstrasjon for andre kommuner. Brabant Water, en kunde av Acquaint som leverer drikke- og industrivann til 2,6 millioner innbyggere og bedrifter, presenterte hvordan de bruker Acquaints teknologi.

Fremtiden

Begge selskapene har store forventninger til samarbeidet. Forberedelsene til prosjektet i Holmestrand gikk ifølge partene knirkefritt.

– Vi snakker samme fagspråk og forstår dermed hverandre veldig godt. Jeg er trygg på at det vil fortsette å være slik også i fremtiden, sier Driessen.

Kjeldaas og Acquaint ønsker et langsiktig samarbeid der Kjeldaas kan gjennomføre inspeksjoner på egenhånd.

– Jeg er ‘all-in’ og veldig motivert, men jeg innser også at dette bare er begynnelsen. Jeg venter spent på resultatene fra vårt første prosjekt, sier Panman.

– Med et felles mål om å sikre vann- og avløpsnettet i Norge og bli en ledende aktør på det norske markedet, er det virkelig en jobb å gjøre. Men med et fundament av tillit tror jeg vi kan vokse raskt. Kanskje er dette det første skrittet mot å erobre alle de nordiske landene, avslutter Driessen.