Fem entreprenører vil bygge E6 i Sørfold

Fem store entreprenører konkurrerer om å bygge den første delstrekningen av milliardprosjektet på E6 i Sørfold, Megården-Sommerset. Den nye veien vil fjerne flere av de største flaskehalsene på E6 gjennom Nordland.

– Det er veldig positivt at vi har fem entreprenører som ønsker å bygge denne viktige vegstrekningen for oss. Nå skal søknadene kvalitetssikres og evalueres. Deretter vil de beste inviteres til å delta i konkurransen, sier prosjektsjef for prosjekt Salten i Statens vegvesen, Steinar Livik, i en pressemelding.

Dette skal bygges

Totalt skal det bygges rundt 21,5 kilometer mellom Megården og Sommerset i Sørfold kommune. Dette inkluderer tre tunneler på totalt 13,8 km, 6,9 km vei i dagen og fire broer på til sammen 800 meter.

Annonse

Prosjektet er første delstrekning på strekningen E6 Megården-Mørsvikbotn. Hele prosjektet er omtrent 45 kilometer. Det er de første 21,5 kilometerne som nå skal bygges. Veien skal bygges som tofelts vei med ni meters veigbredde, og 90 km/t fartsgrense.

Konkurransen om å få bygge strekningen ble utlyst 29. april 2024. Planen er å inngå kontrakt tidlig i 2025 med byggestart våren 2025. Planlagt åpning av ny veg er i 2031.

  • Kontraktsform: Totalentreprise NS 8407. 
  • Konkurransen gjennomføres med forhandlinger.

Følgende entreprenører har meldt sin interesse for oppdraget:

  • AF Gruppen Norge AS
  • Implenia Norge AS
  • Itinera S.p.A (Italia).
  • Leonhard Nilsen og sønner AS
  • Skanska Norge AS