Fagprøver på løpende bånd – med lånemaskiner

På et ubebygd område like i nærheten av hovedflyplassen på Gardermoen, er seks anleggsmaskinførerlærlinger i ferd med å gjennomføre det store målet; fagprøven. De sitter i hver sin Volvo-graver, levert kostnadsfritt av utleieselskapet Renta.

De seks kandidatene er travelt opptatt med å grave ut hver sin hustomt etter bestemte mål. Dagen før gjorde syv andre nøyaktig det samme. Det er et rush av fagprøver på denne tiden av året, og det at fagprøvekandidatene får låne hver sin gravemaskin av Renta, gjør logistikken langt enklere enn tidligere.

Tidligere måtte kandidatene møte opp på prøvedagen med egen maskin, som dermed måtte tas ut av produksjon fra de bedriftene de var ansatt hos, eventuelt leies inn fra andre steder, forteller Rune Lia ved Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene (OKAB) region Øst. Her slår han av en prat med kandidat Kristian Johansen-Fjellvang (20) under fagprøven. (Foto: Runar F. Daler)

Tidligere måtte kandidatene møte opp på prøvedagen med egen maskin, som dermed måtte tas ut av produksjon fra de bedriftene de var ansatt hos, eventuelt leies inn fra andre steder, forteller Rune Lia ved OKAB Øst. Her slår han av en prat med kandidat Kristian Johansen-Fjellvang (20) under fagprøven. (Foto: Runar F. Daler)

CE-godkjent

– De fleste fagprøver foregikk tidligere på et annet område ikke så langt herfra, men da måtte kandidatene møte opp på prøvedagen med maskin. Maskinen måtte dermed tas ut av produksjon fra de bedriftene de var ansatt hos, eventuelt måtte de leies inn fra andre steder, forteller Rune Lia ved Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene (OKAB) region Øst.

Annonse

– Et viktig poeng er at maskinene – og det tilhørende utstyret – må være godkjent, altså CE-dokumentert. Det gjelder både skuffe, tiltrotator og så videre, i tillegg til selve maskinen. Og det har ofte vært mye problemer i forbindelse med dette, forteller Torben Olsen. Til daglig er han prosjektleder i Hagen Maskin AS, men i denne sammenhengen er han leder av fagopplæringsnemda for anleggsmaskinførerfaget i Akershus.

– Kandidatene mistet kanskje to verdifulle timer av fagprøven for å innhente dokumentasjon på at maskinen og utstyret er godkjent, sier Olsen.

Torben Olsen (t.v) og Anders Viken, henholdsvis leder og medlem av fagopplæringsnemda for anleggsmaskinførerfaget i Akershus. (Foto: Runar F. Daler)

Torben Olsen (t.v) og Anders Viken, henholdsvis leder og medlem av fagopplæringsnemda for anleggsmaskinførerfaget i Akershus. (Foto: Runar F. Daler)

Så likt som mulig for kandidatene

– Vi har nå vært så heldige å få med Renta på laget, og de stiller med alt av maskiner. Da er også alle godkjenninger på plass på forhånd. Så vi kommer jo til dekket bord, fortsetter Torben Olsen.

– Jeg tok selv fagprøve for en del år siden, og det var jo litt tungvint å måtte ta en maskin ut av produksjon og flytte den til en prøvestasjon. Vi er derfor svært fornøyde med at vi har fått denne avtalen med Renta som gjør at vi får låne maskiner, sier Anders Viken. Han er medlem i fagopplæringsnemda for anleggsmaskinførerfaget i Akershus, og daglig leder for Viken Maskin AS.

– Renta har stort sett Volvo-maskiner, og her i dag har vi lånt gravemaskiner fra 3,5 til 8 tonn. Dette er en veldig god hjelp for oss, og det bidrar også til at fagprøven blir så lik som mulig for alle.

Da Anleggsmaskinen er på besøk er de seks kandidatene travelt opptatt med å grave ut hver sin hustomt etter bestemte mål. Her er Brage Wagelie Semner i aksjon. (Foto: Runar F. Daler)

Da Anleggsmaskinen er på besøk er de seks kandidatene travelt opptatt med å grave ut hver sin hustomt etter bestemte mål. Her er Brage Wagelie Semner i aksjon. (Foto: Runar F. Daler)

Prøve over tre dager

– Avtalen med Renta går over fire år. Vi arrangerer rundt 50 fagprøver i løpet av året, så vi er nødt til å kjøre en del prøver samtidig for å få det til å gå opp rent tidsmessig, forklarer Torben Olsen.

– Fagprøven de holder på med nå, går ut på å grave ut en hustomt. De har 7,5 timer på utførelsen, fra klokka sju til halv tre. I går var vel alle ferdige før klokka to. Prøven går over tre dager; først en planleggingsdag, med skriftlige beskrivelser, masseberegninger etc., så er det selve utførelsesdagen, og til slutt en dag med evaluering. Det er forresten selskapet Maskinstyring AS som har lagd prøveoppgavene.

– Denne prøven var vel omtrent som forventet, for jeg regnet jo med at det ble enten en VA-grøft eller en hustomt. Jeg tror dette blir helt strøkent, sier kandidat Leonard Stegegjerde (20) fornøyd. (Foto: Runar F. Daler)

– Prøven er vel omtrent som forventet, for jeg regnet jo med at det ble enten en VA-grøft eller en hustomt. Jeg tror dette blir helt strøkent, sier kandidat Leonard Stegegjerde (20) fornøyd. (Foto: Runar F. Daler)

Meget godt bestått

– Jeg synes forresten det har vært et imponerende høyt nivå på lærlingene her, både i går og i dag. De er dyktige, slår Anders Viken fast.

– Ja, alle sju besto prøven i går, og tre av dem med meget godt. To av de tre hadde en meget god skriftlig besvarelse, mens han tredje hadde særdeles god utførelse, forteller Torben Olsen.

– Vi ser jo fort hvem som har det lille ekstra. Det er gjennomsnittlig bare rundt ti prosent som får meget godt bestått. Så av de ca. 50 fagprøvene i Akershus i året, er det kun rundt fem som får meget godt.

– Vi støtter med dette opp om den svært viktige rekrutteringen til bransjen vår, sier avdelingsleder ved Renta Gardermoen, Eivind Brænden (t.v.). Her sammen med lagersjef Kristian Baarstad. (Foto: Runar F. Daler)

– Vi støtter med dette opp om den svært viktige rekrutteringen til bransjen vår, sier avdelingsleder ved Renta Gardermoen, Eivind Brænden (t.v.). Her sammen med lagersjef Kristian Baarstad. (Foto: Runar F. Daler)

Viktig med rekruttering

Også Renta er fornøyd med avtalen, til tross for at den ikke innebærer er noen umiddelbar økonomisk gevinst for selskapet.

– Vi støtter med dette opp om den svært viktige rekrutteringen til bransjen vår. Vi er jo avhengig av å ha nok folk til enhver tid til å betjene maskinene vi leier ut, sier Eivind Brænden, avdelingsleder Renta Gardermoen. Han forteller at det ikke er en selvfølge at de har seks-syv maskiner tilgjengelig til enhver tid, men at de strekker seg langt for å kunne levere maskiner til fagprøvene.

Fagprøven går over tre dager; først en planleggingsdag, med skriftlige beskrivelser, masseberegninger etc., så er det selve utførelsesdagen, og til slutt en dag med evaluering. Kandidatene har 7,5 timer på den praktiske delen. (Foto: Runar F. Daler)

Fagprøven går over tre dager; først en planleggingsdag, med skriftlige beskrivelser, masseberegninger etc., så er det selve utførelsesdagen, og til slutt en dag med evaluering. Kandidatene har 7,5 timer på den praktiske delen. (Foto: Runar F. Daler)

Full kontroll

Anleggsmaskinen tar seg en tur rundt på området, og uten å forstyrre kandidatene for mye med kamera og notatblokk – de har antakelig høye nok skuldre fra før – ser vi konsentrerte lærlinger både i og utenfor gravemaskinene.

– Denne prøven var vel omtrent som forventet, for jeg regnet jo med at det ble enten en VA-grøft eller en hustomt. Jeg tror dette blir helt strøkent, jeg, sier Leonard Stegegjerde (20) fornøyd. Han er ansatt i GJ Entreprenør AS, og har kommet langt med hustomten sin.
Kristian Johansen-Fjellvang (20) fra Havig & Ellingsen AS og Brage Wagelie Semner (20) fra Bjørn Kristian Furu AS, ser også ut til å være godt i rute med sine tomter, der de manøvrerer Volvo-graverne som om de knapt skulle ha gjort annet. Kanskje blir det noen meget godt beståtte prøver denne dagen også.