Eleda kjøper Sartor & Drange

Infrastrukturkonsernet Eleda kjøper anleggsentreprenøren Sartor & Drange AS, som tilbyr tjenester innen blant annet vei, VA- og grunnarbeid på Vestlandet. Sartor & Drange har ca. 200 ansatte og omsetter for rundt 1,1 milliarder kroner.

Kjøpet av Sartor & Drange betyr at Eleda nå har tre plattformselskaper i Norge, de to første, Gjermundshaug Anlegg og Anlegg Øst Entreprenør, ble kjøpt i 2023.

– Vil fortsette å ekspandere i Norge

Sartor & Drange ble dannet gjennom en fusjon mellom Sartor Maskin og Drange Maskin i 2021, men har en historie som går tilbake til 80-tallet.

Annonse

– Sartor & Drange er et strategisk viktig kjøp for Eleda. Vi har nå tre plattformselskaper på det norske markedet, og det er et bevis på at vi kan og vil fortsette å ekspandere i Norge med målet om å befeste vår posisjon som en ledende aktør innen anlegg i Norden, sier Johan Halvardsson, konsernsjef i Eleda, i en pressemelding.

– Jeg er ekstra glad for at Sartor & Drange både kompletterer våre eksisterende selskaper og passer så godt inn i vår kultur. Det er et typisk Eleda-selskap med drevne entreprenører, høy lønnsomhet, fin vekst og en engasjert organisasjon med dyp lokal forankring. Jeg ser frem til å se hva vi sammen kan oppnå på det norske og svenske markedet for å fortsette å bygge bærekraftig infrastruktur, sier Halvardsson.

En av landets største

– Eleda-modellen fungerer i Norge, og med kjøpet av Sartor & Drange befester vi vår posisjon som en sterk og ekspansiv aktør i Norge, sier Ole Gjermundshaug, administrerende direktør i Eleda Norge.

– Vestland fylke er en vekstregion, og Bergen er Norges nest største by. Her er Sartor & Drange en ledende og sterkt posisjonert entreprenør med lønnsom vekst i mange år. Deres tjenestetilbud kompletterer de andre norske selskapene på en veldig god måte, noe som muliggjør store synergier mellom selskapene, sier han.

Gjermundshaug tilføyer at Eleda Norge på proforma basis nå vil ha en årsomsetning på nærmere tre milliarder kroner og mer enn 500 ansatte, og vil dermed være en av de største anleggsentreprenørene også på nasjonalt nivå.

– Vil bli enda sterkere

– Vi ser Eleda som en helt rett langsiktig eier, vi er likesinnede og forenes av vår entreprenørånd, sunne verdier og en drivkraft for å utvikle virksomheten og bidra til samfunnsutviklingen. Vi har lange og gode relasjoner med både offentlige og private kunder i regionen, og vi er på et marked der det vil skje mange investeringer innen infrastruktur og anlegg de kommende årene, sier Arild Bøthun, administrerende direktør i Sartor & Drange.

– I selskapet har vi motiverte medarbeidere og en solid plattform for ytterligere vekst. Siden vi fortsatt har lyst til å være aktive eiere, men nå gjennom et større felleskap, reinvesterer vi et betydelig beløp i Eleda. Sammen med de andre selskapene innen Eleda ser jeg at vi vil bli enda sterkere og kunne vokse både lokalt og nasjonalt, sier Bøthun.

Struktur

Sartor & Drange vil gå inn som et av 10 plattformselskaper i Eleda og være en del av Eleda Norge. Tidligere eiere og nøkkelpersoner i Sartor & Drange vil fortsette i sine operative roller og bli medeiere i Eleda. Kjøpet vil ikke ha praktiske konsekvenser for kunder og ansatte i Sartor & Drange.

Avtalen er betinget av oppfyllelse av vilkår, inkludert godkjenning fra konkurransemyndighetene.