Det nasjonale vannsenteret åpnet

ÅS, AKERSHUS: Nasjonalt senter for vanninfrastruktur – eller bare vannsenteret – åpnet mandag 17. juni.

– De aller fleste av oss tar rent drikkevann fra springen som en selvfølge. Og når det er ting som man tar for gitt så får det ofte altfor lite oppmerksomhet. Men dette er et ekstremt viktig område, sa statssekretær Ellen Rønning-Arnesen (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet, før hun med bistand fra vannsenterets Ove Emil Aker, foretok den offisielle åpningen av vannsenteret ved å skru på vannet til den nye bygningen.

– Det er etterslep når det gjelder vedlikehold av ledningsnettet i de aller fleste norske kommuner. Dette nyetablerte nasjonale senteret for vanninfrastruktur er akkurat det vi trenger. For selv om kommunene har ansvaret for å sørge for vann- og avløpstjenester til innbyggerne, så er dette et lass vi er nødt til å dra sammen, sa hun.

Annonse
MEFs VA-ressursgruppe var selvsagt på plass. Fra venstre: Lars Stokvik, Finn N. Bangsund, Svend Ingvar Hoel Larsen, Jon Egil Sørensen, Peer-Christian Nordby, Lars Petter Andreassen og Rolf Aafoskaas. (Foto: Runar F. Daler)

MEFs VA-ressursgruppe var selvsagt på plass. Fra venstre: Lars Stokvik, Finn N. Bangsund, Svend Ingvar Hoel Larsen, Jon Egil Sørensen, Peer-Christian Nordby, Lars Petter Andreassen og Rolf Aafoskaas. (Foto: Runar F. Daler)

Må investere 300 milliarder kroner

Til stede for å kaste glans over åpningen, var også ordføreren i Ås kommune, Bengt Nøst-Klemmetsen (H).

– Dette senteret skal være et sted for opplæring, forskning, utvikling og utprøving av dagens og fremtidens infrastruktur for vann og avløp. Vi har forventninger om at det blir en viktig aktør i utviklingen av bærekraftige løsninger for vanninfrastruktur, og bidrar til å løfte kompetansen innen dette fagfeltet i kommunene, sa ordføreren i sin tale.

– Det må investeres mer enn 300 milliarder kroner i vann og avløp frem mot 2040. Fordi stadig mer av infrastrukturen legges i samme areal, så er det viktig med nytekning og utvikling av nye og smartere løsninger, sa han.

Ordfører i Ås kommune, Bengt Nøst-Klemmetsen, kastet glans over åpningen. (Foto: Runar F. Daler)

Ordfører i Ås kommune, Bengt Nøst-Klemmetsen, kastet glans over åpningen. (Foto: Runar F. Daler)

Dagens praksis holder ikke i morgen

– Vannsenteret skal være et kompetansesenter for hele vannbransjen. Vi skal formidle eksisterende kunnskap, og utvikle ny kunnskap innen VA-faget, og vi håper også det kan bidra til rekruttering i bransjen, sa Sjur Tveite, daglig leder for senteret, til Anleggsmaskinen i fjor høst.

– Noe av oppdraget vårt er at vi skal bidra til å jobbe smartere. Det vi gjør i dag er ikke godt nok i fremtiden. Så vi som jobber med dette skal utfordre hverandre og ta tak der det er forbedringsmuligheter, ikke minst gjennom samarbeid og teknologiutvikling, sa han under åpningen av vannsenteret til den fremmøtte forsamlingen.

Daglig leder ved det nye vannsenteret, Sjur Tveite, fikk blomster av rektor ved NMBU, Siri Fjellheim. (Foto: Runar F. Daler)

Daglig leder ved det nye vannsenteret, Sjur Tveite, fikk blomster av rektor ved NMBU, Siri Fjellheim. (Foto: Runar F. Daler)

Store forventninger

At det nye vannsenteret befinner seg inne på området til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), er rektor ved NMBU, Siri Fjellheim, naturlig nok fornøyd med.

– Vann er grunnlag for alt liv. Det skulle da bare mangle om ikke et universitet tuftet på livsvitenskap har et vannsenter på campus, sa hun med et smil.

– Det vil ha stor verdi for universitetet å kunne bruke vannsenteret i undervisningen og i forbindelse med oppgaver på bachelor- og masternivå. Vi ser fram til at vannsenteret vil utvikle seg til å bli et møtested og en kompetanseinstitusjon til glede både for NMBU og hele vannbransjen.

– Vi i Norsk Vann har store forventninger til at sentret kan fylle rollen som samlingssted og arena for kompetanseutvikling til beste for bransjen og dermed til det beste for samfunnet, sa Ragnhild Aalstad, direktør i interesseorganisasjonen Norsk Vann.

– Plasseringen av dette senteret er optimal, tett på en kunnskapsinstitusjon som NMBU, hvor det forskes på og læres om nettopp vann og avløp.

Mange hadde funnet veien til Nasjonalt senter for vanninfrastruktur på åpningsdagen. (Foto: Runar F. Daler)

Mange hadde funnet veien til Nasjonalt senter for vanninfrastruktur på åpningsdagen. (Foto: Runar F. Daler)

Samler hele bransjen

Vannsenteret har blitt en realitet takket være et godt, gammeldags spleiselag mellom aktører på tvers av vannbransjen. Blant aksjonærene er blant annet Norsk Vann, NMBU, Rørinspeksjon Norge, Rådgivende ingeniørers forening (RIF) og Maskinentreprenørenes forbund (MEF).

– Vi er veldig glade for at vannsenteret nå endelig åpner. Dette er et senter som skal samle hele bransjen, og vi håper det vil bli et fyrtårn som både bransjen og sentrale myndigheter kan henvende seg til, sier Finn N. Bangsund, leder for MEFs VA-ressursgruppe, til Anleggsmaskinen.

– Det er viktig å ha et vannsenter som dette her i landet. Og det er hyggelig å se at det vi har vært med å bevilge penger til, endelig er realisert, sier Svend Ingvar Hoel Larsen, som i tillegg til å være med i den samme ressursgruppen, også er hovedstyremedlem i MEF.

– Vi i Norsk Vann har store forventninger til at sentret kan fylle rollen som samlingssted og arena for kompetanseutvikling til beste for bransjen og dermed til det beste for samfunnet, sa Ragnhild Aalstad, direktør i Norsk Vann. (Foto: Runar F. Daler)

– Vi i Norsk Vann har store forventninger til at sentret kan fylle rollen som samlingssted og arena for kompetanseutvikling til beste for bransjen og dermed til det beste for samfunnet, sa Ragnhild Aalstad, direktør i Norsk Vann.
(Foto: Runar F. Daler)

Vil løfte den praktiske kompetansen

– Det er nå jobben virkelig begynner. Det er viktig at man nå får satt en agenda for hva senteret skal brukes til. At det blir lagt en plan, slik at både bransjen og myndighetene kan få best mulig nytte av det, fortsetter Hoel Larsen.

– Vi vil også oppfordre entreprenørene der ute om å komme med innspill til oss om hva de mener senteret kan brukes til, sier han.

– Vi håper vannsenteret vil bidra til at vi kan lære av hverandre; både rådgivere, kommuner, entreprenører og leverandører. I tillegg ønsker vi at ingeniørene og studentene på NMBU skal få litt mer praktisk kompetanse, skyter Bangsund inn.

– Flere av våre medlemmer melder nemlig til oss at prosjekterende arbeid ofte bærer preg av lite praktisk kunnskap om utførelsen av ledningsnettet. Det brede samarbeidet her på vannsenteret vil forhåpentligvis også bidra til å løfte den praktiske kompetansen hos ingeniørene, avslutter han.