75 år siden første serieproduserte Unimog ble levert

Den 19. mars 1949 ble den aller første Unimogen fra serieproduksjonen hos Boehringer i Göppingen overlevert til kunde. Siden den gang er over 375 000 Unimoger produsert ved totalt fire forskjellige fabrikker i Tyskland.

For 75 år siden ble den aller første Unimogen overlevert til en kunde nær Stuttgart i Tyskland. Kjøretøyet forlot fabrikken til Gebrüder Boehringer i Göppingen, og ble 19. mars 1949 utlevert fra Unimogs distributør Kloz i Fellbach.

Dette var bare noen få måneder etter at produksjonen startet, og ble starten på den så langt 75-årige historien til Universal Motor Gerät, best kjent som Unimog.

Annonse

Den første serieproduserte Unimogen fra modellserien 70200, med chassisnummer 003 og oksehode-logoen til Boehringer på panseret, gikk til en kunde i Hößlinswart. De to Unimogene med chassisnummerne 001 og 002 ble bygget som testkjøretøyer kun for internt bruk og ble ikke solgt.

For første gang kombinerte et kjøretøy egenskapene til traktor, redskapsbærer og lastebil, og skilte seg betydelig fra alle konvensjonelle traktorer som var tilgjengelige på markedet på den tiden. Ikke bare visuelt, men også med hensyn til allsidighet.

De aller første Unimog-designingeniørene: Heinrich Rößler ved rattet i den første Unimog U1-prototypen 9. oktober 1946. Til høyre på bildet er Hans Zabel som endret navnet fra Universal Motor Gerät til Unimog. (Foto: Mercedes Benz)

De aller første Unimog-designingeniørene: Heinrich Rößler ved rattet i den første Unimog U1-prototypen 9. oktober 1946. Til høyre på bildet er Hans Zabel som endret navnet fra Universal Motor Gerät til Unimog. (Foto: Mercedes Benz)

Firehjulsdreven arbeidshest

Umiddelbart etter slutten av andre verdenskrig begynte Albert Friedrich, teknisk direktør ved metallvarefabrikken Erhard & Söhne i Schwäbisch Gmünd og tidligere leder av flymotoravdelingen hos Daimler-Benz, å utvikle en kompakt firehjulsdrevet arbeidshest.

Denne skulle ha fire like store hjul, en motorytelse på 25 hk og primært ment for landbruket. Den skulle også fungere som en stasjonær kraftenhet, samtidig kunne kjøres på vei med en hastighet på opptil 50 km/t.

Årsaken til Friedrichs design var at kjøretøyet måtte oppfylle de strenge kriteriene i Morgenthauplanen.

Morgenthauplanen fra august 1944, var et forslag fra den amerikanske finansministeren Henry Morgenthau om å omdanne Tyskland til et jordbruksland, blant annet ved nedlegging av gruvedrift og tungindustri. Planen hadde som langsiktig formål å hindre at Tyskland igjen ble i stand til å føre krig.

Dette er Unimog nr. 2 solgt i Norge, og registrert første gang 22. januar 1954. Dieselmotoren er på 1767 cm3 og yter 18,3 kW/24,9 hk. Den eies av Bertel O. Steen, og historiegruppen sørger for vedlikehold og at den får luftet seg med jevne mellomrom. Tommy Andre Hagen er blant ildsjelene i historiegruppen og er fadder for Unimogen. (Foto: Njål Hagen)

Dette er Unimog nr. 2 solgt i Norge, og registrert første gang 22. januar 1954. Dieselmotoren er på 1767 cm3 og yter 18,3 kW/24,9 hk. Den eies av Bertel O. Steen, og historiegruppen sørger for vedlikehold og at den får luftet seg med jevne mellomrom. Tommy Andre Hagen er blant ildsjelene i historiegruppen og er fadder for Unimogen. (Foto: Njål Hagen)

To potetrader

Høsten 1945 ble Friedrichs første tegninger for et slikt arbeidsredskap med en sporvidde på 1270 millimeter produsert, en dimensjon som nøyaktig tilsvarer to rader med poteter. Andre karakteristiske trekk inkluderte et sammenleggbart tak, nedfellbar frontrute, kraftuttak for landbruksredskaper foran, slepeinnretning bak og et lasteplan bak førersetet.

For å utvikle konseptet samlet Friedrich et dedikert team rundt seg, som blant annet inkluderte Heinrich Rößler. Han hadde tidligere jobbet med personbiler og motorutvikling hos Daimler-Benz. Etter slutten av krigen hadde Rößler jobbet innen jordbruket, og erfaringer fra dette gjorde at han ble hoveddesigner av den første prototypen.

Allerede sent på høsten i 1945 ble godkjenning gitt av amerikanske myndigheter – «Produksjonsordre for motoriserte universalmaskin for bruk i landbruket». Etter at Heinrich Rößler hadde revidert det nye kjøretøykonseptet grundig, måtte produksjonsordren deretter fornyes seks måneder senere før produksjonen kunne begynne.

Friedrich valgte Erhard & Söhne som partner for produksjonen av prototypen, mens Daimler-Benz leverte OM 636-motoren.

Den første prototypen ble allerede fullført i Schwäbisch Gmünd i 1946, og den første testkjøringen med U 1 fant sted 9. oktober samme år. En intens testfase begynte.

Før den første offentlige presentasjonen ble det noe tungvinte navnet Universal-Motor-Gerät forandret til Unimog. Under dette navnet ble kjøretøyet presentert for offentligheten for første gang 29. august 1948 på utstillingen til Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft (DLG) i Frankfurt am Main. Her ble det tegnet avtaler for 150 forhåndsbestillinger.

Unimog ble vist frem for første gang 29. august 1948 på utstillingen til Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft (DLG) i Frankfurt am Main. Her ble det tegnet avtaler for 150 forhåndsbestillinger. (Foto: Mercedes Benz)

Unimog ble vist frem for første gang 29. august 1948 på utstillingen til Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft (DLG) i Frankfurt am Main. Her ble det tegnet avtaler for 150 forhåndsbestillinger. (Foto: Mercedes Benz)

1949: Industriell produksjon starter

Serieproduksjonen av Unimog startet i 1949 hos Gebrüder Boehringer i Göppingen, litt sør for Stuttgart, etter at maskinprodusenten Rolf Boehringer fra Erhard & Söhne hadde overtatt produksjonen.

I fravær av en produksjonslinje og i stor grad for hånd, bygde de ca. 90 ansatte opptil 50 kjøretøyer per måned. Totalt ble 600 Unimog-enheter av modellserien U 70200 produsert av Boehringer, inkludert 44 enheter for den sveitsiske hæren. Dette bekreftet anvendeligheten til Unimog, som tidligere utelukkende hadde blitt brukt til landbruksformål.

To av disse originale Unimogene fra Boehringer-produksjon er utstilt på Unimog-museet i Gaggenau – Prototypen U 6, den nest eldste Unimogen som fortsatt eksisterer, og en Unimog fra den første serien med modelltypen 70200.

Innen svært kort tid var etterspørselen etter Unimogen i det ødelagte etterkrigs-Tyskland så stor at Boehringers produksjonskapasitet raskt nådde sine grenser.

Ferdigproduserte Unimoger klare til å bli levert ut til kunder. (Foto: Mercedes Benz)

Ferdigproduserte Unimoger klare til å bli levert ut til kunder. (Foto: Mercedes Benz)

1950: Daimler-Benz AG overtar produksjonen

Da etterspørselen økte ble det behov for store investeringer, og Daimler-Benz AG kjøpte Unimog-virksomheten høsten 1950.

Kjøpet inkluderte alle patenter og produksjonsanlegg – inkludert utviklingsteamet og det nyopprettede salgsteamet. På et to-siders dokument ble overtakelsen kontraktsfestet i fem punkter, og en kjøpesum på 600 000 tyske mark ble avtalt.

De to opphavsmennene til Unimog ble også med over til Daimler-Benz. Albert Friedrich var ansvarlig for Unimog som teknisk direktør frem til 1958, og Heinrich Rößler, hoveddesigner av Unimog hos Boehringer, forble i denne stillingen hos Mercedes-Benz i Gaggenau frem til 1976.

I 1951 startet produksjonen av Unimog ved fabrikken i Gaggenau. Den første modellserien fikk betegnelsen 2010 – en referanse til divisjonen 2010 ved landbruksavdelingen til Erhard & Söhne, der de første prototypene ble produsert.

I 1953 ble det innført flere videreutviklinger med modellseriene 401 og 402. Blant annet fikk Unimog en lukket, støtsikker førerhytte i stål. Det ga forbedret beskyttelse og gjorde sjåførens arbeid betydelig tryggere.

Fra mai 1953 bar Unimogen Mercedes-stjernen i tillegg til oksehodet-logoen som ble brukt frem til dette tidspunktet, og som ikke ble fjernet før september 1955. Siden den gang har Unimogen blitt kontinuerlig videreutviklet og forbedret.

Unimog U25, 2010-modellserien, transporterer en bulldoser for byens energiselskap i Jakarta, Indonesia i 1954. (Foto: Mercedes Benz)

Unimog U25, 2010-modellserien, transporterer en bulldoser for byens energiselskap i Jakarta, Indonesia i 1954. (Foto: Mercedes Benz)

Uforandret konsept

I august 2002 ble produksjonen av Unimog flyttet til Wörth-fabrikken.

I dag er terrengkjøretøyet og redskapsbæreren med sin lange tradisjon ikke bare viden kjent, men også et moderne kjøretøy som blant annet blir brukt av kommuner, brannvesen, nødhjelp, landbruk og militæret.

I mer enn syv tiår har Unimogen bevist seg som en allsidig arbeidshest. Siden det første kjøretøyet ble levert i 1949, har mer enn 375 000 Unimoger rullet av produksjonslinjen.

Mange funksjoner har endret seg, men den grunnleggende utformingen har forblitt den samme: Fire hjul av samme størrelse, rammekonstruksjonen til en lastebil, veldig god fremkommelighet i terrenget takket være portalaksel med spiralfjærer, firehjulsdrift med differensialsperrer foran og bak, kompakt dimensjon med mange påbyggsløsninger, muligheten til å montere redskaper foran, i midten, på siden og bak, samt front-, midt- og bakmontert kraftuttak. Topphastigheten er økt fra 1940-tallets krav om 50 km/t til 89 km/t i dag.

Mr. Unimog - Espen Berger hos Unimog-forhandleren Normog AS. Han har de siste 20 årene sørget for at kresne og engasjerte Unimog-kunder har fått den bilen som løser akkurat deres oppgaver. Den sorte er dekorert med den originale oksehode-logoen til Boehringer. (Foto: Njål Hagen)

Mr. Unimog – Espen Berger hos Unimog-forhandleren Normog AS. Han har de siste 20 årene sørget for at kresne og engasjerte Unimog-kunder har fått den bilen som løser akkurat deres oppgaver. Den sorte er dekorert med den originale oksehode-logoen til Boehringer. (Foto: Njål Hagen)

(Foto: Mercedes Benz)

(Foto: Mercedes Benz)