Tydeligere krav til forsvarlig innkvartering av arbeidstakere

1. juni blir kravene som stilles til innkvartering som arbeidsgivere tilbyr arbeidstakere forskriftestet. Målet er å forhindre uforsvarlig og uverdige boforhold.

–  I tilsyn opplever vi at uforsvarlig innkvartering er ganske utbredt. Vi stanser jevnlig innkvartering som er mangelfull, uverdig, brannfarlig eller helsefarlig. Derfor er vi glade for at regelverket nå gjøres lettere tilgjengelig og enklere å innrette seg etter, sier avdelingsdirektør Monica Seem i Arbeidstilsynet i en pressemelding.

Nytt kapittel i arbeidsplassforskriften

Fra 1. juni 2024 blir det forskriftsfestede regler om innkvartering som arbeidsgiver stiller til arbeidstakers disposisjon. Arbeidsplassforskriften får da et nytt kapittel, 3A, som blant annet beskriver lovpålagte fasiliteter, innredning og sikkerhet ved innkvartering.

Annonse

Se endringsforskrift: Endring i arbeidsplassforskriften (lovdata.no).

På høring i fjor

Innenfor bransjer som bygg og anlegg, industri, jordbruk og fiske, bor mange arbeidstakere i perioder i innkvartering som arbeidsgiver stiller til rådighet.

Arbeidsmiljøloven stiller et generelt krav om at innkvartering som arbeidsgivere tilbyr arbeidstakere skal være forsvarlig utformet, innredet og vedlikeholdt. Men lovverket har ikke beskrevet mer konkret hva som ligger i denne formuleringen.

Annonse

Gjennom langvarig praksis har Arbeidstilsynet likevel stilt en rekke krav til hva som skal til for at arbeidsgivere kan tilby lovlig innkvartering.

Praksisen lå til grunn for forslaget til et nytt kapittel i arbeidsplassforskriften som ble sendt på høring i fjor.

Stilles en rekke krav

Etter høringsrunden er forskriftsfestingen nå vedtatt med noen mindre justeringer.

I forskriften står det blant annet at den klare hovedregel er enkeltrom som soverom og at det skal være tilgang til dusj og toalett som kan låses, hvor det er rennende kaldt og varmt vann. Forskriften stiller også krav om at innkvarteringen skal være forsvarlig når det gjelder:

 • Dagslys og utsyn
 • Vedlikehold og mulighet for tilstrekkelig renhold og hygienisk standard
 • Temperatur, fuktighet, avtrekk og luftkvalitet
 • Giftige og helsefarlige stoffer
 • Biologiske faktorer
 • Oppbevaring, tilberedelse og inntak av mat
 • Oppbevaring av klær
 • Vask og tørk av klær
 • Brann- og elsikkerhet

Det er gjort to justeringer fra forslaget som ble sendt på høring. Selv om enkeltrom er hovedregelen, kan kravet fravikes ved sesongarbeid i inntil 12 uker i kalenderåret. I høringsforslaget ble det opprinnelig foreslått et tak på ti uker for dette unntaket. I tillegg kan arbeidsgiverforening og fagforening med innstillingsrett etter arbeidstvistloven§ 39 avtale at to personer kan dele soverom.

– Lettere å finne frem og forstå

At Arbeidstilsynet nå forskriftsfester regler for innkvartering av arbeidstakere, er ett av tiltakene i regjeringens handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

– Det er mange fordeler med å regulere kravene til innkvartering i en forskrift. Det blir lettere å finne frem og forstå reglene for arbeidsgivere og arbeidstakere, og det blir tydeligere hvilke krav Arbeidstilsynet kan stille i tilsyn, sier avdelingsdirektør Monica Seem i Arbeidstilsynet.

– Det samme gjelder for byggherrer, for eksempel, som skal stille krav om forsvarlig innkvartering i forbindelse med arbeidet på den enkelte bygge- eller anleggsplass, som skal følge opp at arbeidsgiverne oppfyller kravet.

Brudd avdekket ved hvert fjerde tilsyn

I perioden 2019–2023 har Arbeidstilsynet:

 • Gjennomført 2 589 tilsyn med innkvartering.
 • Avdekket brudd på bestemmelsen om innkvartering i 641 tilsyn (25 prosent av tilsynene).
 • Vedtatt ett eller flere pålegg i 308 tilsyn.
 • Vedtatt stans ved overhengende fare i 125 tilsyn.
 • Vedtatt overtredelsesgebyr i 76 tilsyn.