The Coring Company med svensk samarbeid

The Coring Company innleder samarbeid med et av Sveriges største konsulentselskaper, Tyréns AB. Hensikten er å utvikle løsninger for geotekniske undersøkelser.

I samarbeidsavtalen forplikter selskapene seg til å utvikle og selge en løsning for geotekniske undersøkelser som dekker hele verdikjeden, fra planlegging via feltarbeid til analyse og 3D-visualisering. Samarbeidet er i utgangspunktet basert på en integrering av Tyrèns GeoBIM-løsning inn mot The Coring Companys SCS Construction programvare. Dette ifølge en pressemelding fra The Coring Company.

Integrasjonen vil resultere i en sømløs løsning der The Coring Companys verktøy for planlegging, datafangst i felt og laboratorium (SCS Construction), leverer data til Tyrèns GeoBIM løsning for analyse og visualisering av geotekniske data.

Annonse

Den integrerte løsningen innebærer at geoteknikere kan jobbe digitalt med hele verdikjeden og bidrar ifølge meldingen til økt kvalitet og sporbarhet i alle faser av arbeidet. Selskapene utelukker ikke at samarbeidet vil kunne omfatte flere områder og produkter på sikt.

SCS Construction/GeoBIM vil være tilgjengelig i en BETA versjon før sommeren 2024, og i en full kommersiell versjon i august/september 2024.

– The Coring Company har som mål å utvikle SCS Construction til et komplett verktøy for gjennomføring av grunnundersøkelser. Samarbeidet med Tyréns AB om integrasjon av GeoBIM er et betydelig steg i riktig retning for dette, sier Frida Vonstad, daglig leder i The Coring Company.