– Ingen bedring for bygg- og anlegg før 2026

I første kvartal i år gikk 270 bedrifter i bygg- og anleggsbransjen konkurs. – Vi vil se krisestemning og en økning i konkurser godt inn i 2026, sier bransjeansvarlig Henning Dalsegg i rådgivnings- og revisjonsselskapet BDO.

– Antallet igangsettelsestillatelser er på et bunnivå vi ikke har sett siden finanskrisen. I tillegg rammer renten, inflasjon og de høye byggekostnadene bransjen hardt. Mye tyder på at aktivitetsnivået vil holde seg lavt, selv om etterspørselen er høy, sier Dalsegg i en pressemelding.

Store aktører over ende

Han understreker at logistikkutfordringer og produksjonsproblemer førte til en kraftig økning i materialkostnadene under pandemien. Nå holder den svake kronen materialkostnadene oppe.

Annonse

– Bransjen må rigge seg for vedvarende høye materialpriser og en lengre periode med lav igangsetting, mener Dalsegg.

Historisk sett har det vært de mindre selskapene som har gått konkurs, men den siste tiden har store aktører som AgderGruppen, BoligPartner og Avans gått over ende.

– Dersom vi ser på selskapenes regnskap fra bare to år tilbake, kommer det tydelig frem at situasjonen har snudd veldig fort. Bygg og anlegg er en bransje som treffes hardt av konjunkturendringene, noe som nå har skjedd uvanlig raskt, sier Dalsegg.

Annonse

Når også arbeidsledigheten i bransjen har økt betydelig i første kvartal, sier det mye om aktiviteten og fremtidsutsiktene.

– Moelven kuttet 80 stillinger nylig, og flere vil nok dessverre måtte følge, spår Dalsegg, som også frykter ringvirkningene.

– Konkursbølgen i bygg og anlegg drar med seg flere bransjer og aktører som leverer tjenester og materialer til bransjen.

Dalsegg mener at nå handler det om å ivareta likviditeten, ta gode grep og holde hjulene i gang.