Har du en maskinpark du ønsker bedre kontroll på?

Sørg for at periodisk vedlikehold og dokumentasjon går som en lek med maskin- og servicemodulen til SmartDok. (ANNONSØRINNHOLD)

Manglende innrapporteringer om slitasje på anleggsmaskiner fører til unødvendig nedetid. Med vårt system kan du drive aktivt forebygging av maskinparken.

Kunder av SmartDok trekker frem følgende når de blir spurt om hvorfor de liker maskinmodulen i systemet;

Annonse
 • “Jeg kan registerere drivstoff-forbruk”
 • “Det er fint å kunne registrere maskintimer samtidig med arbeidstimer!”
 • “ Vi dokumenterer kilometerstand, og registrerer merknader og feilmeldinger”
 • “ Vi Mottar varsler når det er tid for periodisk vedlikehold og få status på service”
 • “ Å knytte sjekklister og skjema til maskin er superenkelt”

Kort sagt, du unngår sure ekstrautgifter samtidig som du øker driftstiden på maskinene med god kontroll på maskinparken. Les mer om maskinmodulen her!

Å ha full kontroll på maskinparken innebærer jevnlige kontroller av utstyret. Her ser vi en ansatt i Larsen Maskin gå gjennom en sjekkliste for motoren.

Å ha full kontroll på maskinparken innebærer jevnlige kontroller av utstyret.
Her ser vi en ansatt i Larsen Maskin gå gjennom en sjekkliste for motoren.

Sjekklister mot maskin

Det er smart å koble maskinoversikten med skjema i HMS/KS i SmartDok. Verktøyet lar deg sette opp sjekklister mot maskinene slik at du aldri glemmer en servicekontroll, enten om det er daglige, ukentlige, månedlige eller årlige kontroller.

Larsen Maskin er et av svært mange selskap i Norge som har tatt i bruk denne muligheten.

– Vi går over sjekklistene for maskinene slik at vi hele tiden er i forkant. Det er et svært godt hjelpemiddel, forteller formann Christian Østnes i Larsen Maskin.

Maskinfører Pål Martin Brattfjord tar frem mobilen og tar oss gjennom en sjekkliste for motoren i gravemaskinen han kjører.

– Her sjekker jeg blant annet oljestatus, frostvæske, hydraulikkolje og mer. Det er enkelt å registrere via appen, og dette sørger for god forebygging og ikke minst hindrer driftsstans på utstyret».
Christian Østnes, formann i Larsen Maskin

Typiske sjekklister i SmartDok som er med på å sørge for stabil drift kan være; daglig vedlikehold av maskin, ukentlig kontroll av maskin, årlig gjennomgang av maskin, vintervedlikehold av maskiner.

Få oversikt over verkstedkostnader

Vi tok en prat med Morten Sandin som jobber med tett med våre anleggskunder.

Morten Sandin, til høyre i bildet, har lang erfaring med anleggsbransjen. Her er han ute å besøker et prosjekt hos Braathen Landskapsentreprenør AS. Han har opplevd at mange kunder gjør store besparelser med å bruke SmartDok.

Morten Sandin, til høyre i bildet, har lang erfaring med anleggsbransjen. Her er han ute å besøker et prosjekt hos Braathen Landskapsentreprenør AS. Han har opplevd at mange kunder gjør store besparelser med å bruke SmartDok.

– Bruk av maskinmodulen reduser maskinskader ved hjelp av god oppfølging, som igjen vil føre til store besparelser, og ikke minst enklere reklamasjoner mot leverandører. Maskin- og servicemodulen er gjenkjennelig som en typisk SmartDok-modul, intuitiv, enkel og tidsbesparende, sier Morten

Morten har også noen tips og triks rundt bruken av denne modulen å komme med, og ville denne gangen fokusere på det å i større grad benytte seg av verkstedordre.

– Gjennom denne funksjonen kan du få oversikt over hvilke kjøretøy som til enhver tid har stått på verksted og fått fylt ut en ordre. Du kan velge å se på alle maskiner eller på en enkelt maskin. Du kan også filtrere og se på de jobber som er avsluttet/lukket, samt hente fram detaljer om en enkelt ordre, forteller han.

Tilgjengelighetstid

Visste du at det er arbeidsgiveren som har ansvar for at sjåførene registrerer arbeidstiden? spør Morten.

Registreringen må inneholde start- og sluttidspunkt for hver arbeidsdag, pauser, tilgjengelighetstid og overtid. Det holder ikke med utskrift fra fartsskriver.

– Vår løsning tar hensyn til tilgjengelighetstid. Du kan lese mer om det her!

Oppsummering av maskin- og servicemodulen i SmartDok:

 • Skaff deg en bedre oversikt og kontroll over egen maskinpark
 • Dokumenter tilgjengelighetstid. Oppfyll kravene fra arbeidstilsynet
 • Motta varsling ved periodisk vedlikehold, periodisk kjøretøykontroll og feil/mangler (for eksempel EU-kontroller eller årlige kontroller)
 • Registrere maskintimer på konkret maskin og hvert enkelt prosjekt gir deg en fullstendig kontroll
 • Gir deg god dokumentasjon på feilmeldinger, merknader og drivstoff-forbruk
 • Knytt skjema, sjekklister, kontrollskjema mot maskinene. Forutsetter at du har HMS-modulen.
 • Tilgang til en oversiktlig maskintimerapport

SmartDok – et alt i ett system

Mange i MEF kjenner til SmartDok gjennom SmartMEF, som er MEF sitt HMS/KS-system i SmartDok. Du har lest ovenfor om vår Maskinmodul, men SmartDok kan også være så mye mer enn det!

Vår timeregistrering er tilpasset anleggsbransjen, og har funksjonalitet som en maskinentreprenør vil sette stor pris på. Her kan du lese mer om vår timeføringsmodul.

I tillegg har vi heldigitale mannskapslister for dine prosjekt, vare og massetransportmodul, ressursplanlegger, kompetansemodul, og mye mer!

Les mer om SmartDok her!