Grunnsteinen for Fornebu stasjon lagt ned

Onsdag 15. mai ble grunnsteinen for Fornebu stasjon og base støpt på Fornebu. Dette markerer byggestarten for en enorm underjordisk betongkonstruksjon uten sidestykke i Norge.

Fornebu stasjon og base skal romme den fremtidige endestasjonen på Fornebubanen og inneholder i tillegg store arealer for verksted, vaskehall og base for 28 vognsett.

Store dimensjoner

Fornebu stasjon og base vil bli liggende under mye av den bebyggelsen som andre senere skal bygges på Fornebu. Nå starter arbeidet med det enorme betongbygget som, ifølge en pressemelding fra Fornebubanen, har en utstrekning på ca. 500 x 100 meter og 358 store og små rom. Det er beregnet at det vil gå med ca. 115.000 m3 betong for å realisere Fornebu stasjon og base.

Annonse

Grunnsteinen består av en støpt betongblokk som inneholder et skrin, og dette skrinet vil være synlig i grunnmuren nede i Fornebu stasjon og base når bygget åpner i 2029.

Håkon Snortheim, fylkesråd for samferdsel i Akershus fylkeskommune, Irene Måsøval, direktør i Fornebubanen og Lisbeth Hammer Krog, ordfører i Bærum kommune foran den elektriske betongbilen som leverte betong til grunnsteinen for Fornebu stasjon og base. (Foto: Fornebubanen/Nicolas Tourrenc)

Håkon Snortheim, fylkesråd for samferdsel i Akershus fylkeskommune, Irene Måsøval, direktør i Fornebubanen og Lisbeth Hammer Krog, ordfører i Bærum kommune foran den elektriske betongbilen som leverte betong til grunnsteinen for Fornebu stasjon og base. (Foto: Fornebubanen/Nicolas Tourrenc)

Skrinet er en metallkasse som inneholder symbolske og historiske gjenstander knyttet til Fornebu og T-banen i hovedstaden: Et SAS modellfly av samme typen som det siste flyet som landet på Oslo lufthavn Fornebu i oktober 1998, en modell av T-banevognen MX3000, en miniatyr av lampen med “T” symbolet som brukes på alle T-banestasjoner, en minnepinne med tekniske tegninger over Fornebu stasjon og base, en flaske av resirkulert glass fylt med vann og en dagsfersk spesialutgave av lokalavisen Budstikka med en sak om Fornebubanen på forsiden.

– Spennende og krevende

Håkon Snortheim, fylkesråd for samferdsel i Akershus fylkeskommune og Lisbeth Hammer Krog, ordfører i Bærum kommune, holdt betongslangen og fylte støpeformen til grunnsteinen. Støpet foregikk nede i byggegropen der Fornebu stasjon og base nå skal etableres. Representanter fra Oslo kommune, Akershus fylkeskommune, Bærum kommune og andre samarbeidspartnere var til stede.

Annonse

– Grunnsteinsmarkeringen symboliserer at vi nå går over i en ny fase hvor vi fyller tunneler og byggegroper med innhold. Det blir både spennende og krevende å starte oppføringen av Fornebu stasjon og base, sa Fornebubanens direktør Irene Måsøval under markeringen.

Innholdet i skrinet som blir støpt inn i veggen på Fornebu stasjon og base. (Foto: Fornebubanen/Nicolas Tourrenc)

Innholdet i skrinet som blir støpt inn i veggen på Fornebu stasjon og base. (Foto: Fornebubanen/Nicolas Tourrenc)

Største kontrakt

Fornebubanens entreprenør på Fornebu stasjon og base er HAB-Dragados ANS Joint Venture. Oppdraget har en estimert verdi på 2,25 milliarder kroner og er den største kontrakten på Fornebubanen. Fornebu stasjon og base skal oppføres i årene 2024 – 2027 og stå ferdig innredet og operativt til åpningen av Fornebubanen i 2029.