Tetter gammelt avfallsdeponi i Ålesund

Om lag fem kilometer øst for Ålesund sentrum er ACO Anlegg AS og Norsk Boreteknikk AS i full gang med å etablere en 375 meter lang vanntett spuntvegg. Da blir det slutt på at sigevann fra det nedlagte deponiet renner ut i fjorden.

– Dette var et avfallsdeponi fra ca. 1970 til 1988, da det ble stengt. Senere har området delvis blitt brukt til fyllplass for masser. Avfallet har imidlertid blitt liggende, noe som blant annet har ført til avrenning ut i Ellingsøyfjorden gjennom årene. Derfor kom det et krav fra statsforvalteren om at deponiet skulle fysisk lukkes. Og det er det som foregår her nå, sier prosjektleder i ACO Anlegg, Asle Drabløs, og peker på en borerigg som setter ned enda en spuntnål i den stadig voksende spuntveggen mot sjøfronten.

Dybden på rørspunten varierer fra 5 til 30 meter, og rørene har en diameter på 280 mm. (Foto: Runar F. Daler)

Dybden på rørspunten varierer fra 5 til 30 meter, og rørene har en diameter på 280 mm. (Foto: Runar F. Daler)

– Vi har en lokal underentreprenør her, Norsk boreteknikk AS, som utfører selve spuntboringen for oss. Det blir til slutt en 375 meter lang rørspuntvegg, på totalt 4000 kvadratmeter. Dybden varierer fra 5 til 30 meter, og hele veggen støpes ut for å bli tett, forklarer han.

Annonse

Vanntett rørspuntvegg

Det er usedvanlig dårlig vintervær da Anleggsmaskinen er på besøk på anlegget. To borerigger er i full drift, og vannspruten står høyt til værs mot en mørk, snøfylt himmel.

– Dette er jo en relativt stor spuntejobb. Og det er heller ikke en vanlig spuntvegg. Vi har i hvert fall ikke vært borti en sånn type spunt før. Rørene har en dimensjon på 280 mm. De blir gyst i bunnen, og deretter blir det støpt oppi rørene, slik at det i praksis blir som en betongvegg. Hvert rør er dessuten hektet sammen i en slisse – som not og fjær – slik at det blir helt tett, og det blir også gyst nedi slissene. Per i dag er spuntveggen ca. 80 prosent ferdigstilt, forteller Drabløs.

Entreprenøren har støtt på en del stålkonstruksjoner nede i grunnen, blant annet et større båtvrak. Entreprenøren har valgt å svinge hele spuntlinjen rundt dette, for på den måten å unngå problemet. (Foto: Runar F. Daler)

Entreprenøren har støtt på en del stålkonstruksjoner nede i grunnen, blant annet et større båtvrak. De har valgt å svinge hele spuntlinjen rundt dette, for på den måten å unngå problemet. (Foto: Runar F. Daler)

30 000 m2 sveiset geomembran

Lukkingen av avfallsdeponiet innebærer imidlertid mer enn bare en spuntvegg.

– Foruten lukkingen i front med spuntveggen, legger vi tettemembran over hele den gamle fyllinga. Det dreier seg om ca. 30 000 kvadratmeter totalt. Først legger vi en fiberduk, deretter en sveiset geomembran oppå duken, og så en ny fiberduk over det igjen. Til slutt fyller vi på med et 70 cm tykt lag med grus og pukk. Til slutt vil det fremstå som en stor, åpen plass, sier Drabløs.

Det er ikke så lett å se med all snøen på bildet, men det er om lag 10 meters høydeforskjell fra øvre del av tomta, der prosjektleder Asle Drabløs i Aco Anlegg står, og ned til sjøen, der maskinene befinner seg. (Foto: Runar F. Daler)

Det er ikke så lett å se med all snøen på bildet, men det er om lag 10 meters høydeforskjell fra øvre del av tomta, der prosjektleder Asle Drabløs i ACO Anlegg står, og ned til sjøen, der maskinene befinner seg. (Foto: Runar F. Daler)

– Dette er jo kommunens eiendom, og vi vet ikke hva det nye utjevnede arealet vil brukes til, men det vil bli ca. 18 000 kvadratmeter med et jevnt og kjørbart område. Resten av tomten ligger i en skråning, og er dermed vanskeligere å få utnyttet, fortsetter han.

– Før vi kunne gå i gang og legge membran, måtte vi rydde graveskråninger og -overflater for oppstikkende avfall. Membranleggingen er vi også ca. 80 prosent ferdige med nå.

Spuntrørene hektes sammen i en slisse – som not og fjær – slik at det blir helt tett, og det blir også gyst nedi slissene. (Foto: Runar F. Daler)

Spuntrørene hektes sammen i en slisse – som not og fjær – slik at det blir helt tett, og det blir også gyst nedi slissene. (Foto: Runar F. Daler)

Gassdrenasje

– Videre skal vi, i steinfyllingen bak spuntveggen, sette ned fem prøvetakingsbrønner for lensing av sigevann. Brønnene skal utstyres med pumpe, og de skal kunne kontrollere og overvåke grunnvannet, fortsetter ACO Anleggs prosjektleder.

– Vi har også etablert et system for gassdrenasje. Vi har lagt ned 630 meter drenering, som skal ta opp og evakuere luft og gasser som oppstår der nede i det gamle deponiet. Det hele ender opp i et rør med svanehals over bakken, hvor gassen luftes ut eller avbrennes, forklarer han.

– I tillegg har vi, som nevnt, jevnet ut overflaten og skråningen ned mot sjøen. Det er om lag 10 meter fra nedre del til øvre halvdel. Avfall vi eventuelt treffer på under arbeidet, samles opp, sorteres etter fraksjoner og leveres til godkjent mottak.

Det legges også tettemembran over hele den gamle fyllinga. Totalt ca. 30 000 kvadratmeter. (Foto: Runar F. Daler)

Det legges også tettemembran over hele den gamle fyllinga. Totalt ca. 30 000 kvadratmeter. (Foto: Runar F. Daler)

Svingte spuntveggen rundt båtvrak

– Har det vært noen utfordringer underveis i prosjektet?

– Vi har støtt på noen utfordringer nede i selve fyllingen, blant annet en del stålkonstruksjoner, som har slitt voldsomt på borekronene, og ført til forsinkelser. Blant annet ligger det et større båtvrak der nede, og vi har rett og slett valgt å svinge hele spuntlinjen rundt dette, for på den måten å unngå problemet, forteller Drabløs.

– Dette er en stor jobb for oss, selv om størstedelen utføres av en underentreprenør. Totalt seks personer er involvert på prosjektet, og vi har to borerigger, en gravemaskin og en doser her. Det er jo et interessant prosjekt, og jeg vil tro det blir flere slike jobber rundt omkring i landet etter hvert, på grunn av det stadig økende fokuset på miljø, avslutter han.

Da Anleggsmaskinen er på besøk er ca. 80 prosent av spuntveggen ferdigstilt. (Foto: Runar F. Daler)

Da Anleggsmaskinen er på besøk er ca. 80 prosent av spuntveggen ferdigstilt. (Foto: Runar F. Daler)