Gjennomslag i den første tunnelen på Sotrasambandet

Ti måneder etter at første salve ble avfyrt på vestsiden av Kolltveit, er det lys i begge ender av de to løpene på Kolltveittunnelen. Den første av fire tunneler på det nye Sotrasambandet.

Gjennomslaget i det nordlige løpet skjer et lite halvår før fristen i OPS-kontrakten med Statens vegvesen. Prosjektsjef i Statens vegvesen, Lene Sælen Rivenes, er fornøyd med å kunne markere gjennomslag allerede nå.

– Det er stor stas å feire gjennomslag i den første av totalt fire veitunneler på det nye Sotrasambandet. Selve gjennomslaget fikk vi i går formiddag klokken 11.30, men feiringen og kaken tar vi i dag. Arbeidet med å sprenge ut den nye Kolltveittunnelen har gått uten problemer eller forsinkelser, noe vi er svært glade for, uttaler hun i en pressemelding.

Annonse
Tunnelarbeidere fra LNS som gjør klart for sprenging. Her lader de borehullene med eksplosiver. (Foto: Statens vegvesen)

Tunnelarbeidere fra LNS som gjør klart for sprenging. Her lader de borehullene med eksplosiver. (Foto: Statens vegvesen)

Fristen var 10. oktober i år

Den første sprengingen for tunnelen ble gjennomført 23. juni 2023. Ifølge kontrakten med Statens vegvesen var fristen for gjennomslag satt til 10. oktober i år.

– Drivingen av Kolltveittunnelen har gått etter planen, med godt samarbeid mellom Sotra Link Construction som hovedentreprenør og LNS som underentreprenør. Vi synes det er moro å nå milepæl 2 nesten et halvt år før tidsfristen satt av Statens vegvesen, sier Christopher M. Bjerke, prosjektleder i OPS-selskapet Sotra Link.

Prosjektdirektør i Sotra Link Construction, Pedro Manuel Rodríguez Hernández, forteller at Sotra Link Construction hadde gjennombrudd på det sørlige løpet i slutten av mars i år, men at det ikke er før nå at milepælen er nådd. For det må være lys i begge ender av de to tunnelene før det offisielt er gjennomslag.

– Jeg er veldig glad for at vi den 24. april nådde gjennombruddet av det nordlige løpet av Kolltveittunnelen. Dette er en stor dag for oss alle, og jeg vil spesielt takke tunnelteamet vårt for innsatsen og den profesjonelle innstillingen de har til prosjektet, sier Rodríguez Hernández.

De to løpene i Kolltveittunnelen fra vestsida, på Kolltveit. Nå er det gjennomslag i begge løpene i østenden mot Bildøy. (Foto: Statens vegvesen)

De to løpene i Kolltveittunnelen fra vestsida, på Kolltveit. Nå er det gjennomslag i begge løpene i østenden mot Bildøy. (Foto: Statens vegvesen)

Over 500 sprengninger gjennomført

Som man kan se på bildet, er det ikke store hullet akkurat nå, men det er ikke mange dagene før hele profilen er sprengt ut. Over 500 sprengninger er gjennomført i de to tunnelløpene siden oppstarten i fjor sommer, og over 200 000 kubikkmeter med masser er fraktet ut av tunnelen. Tunnelen er 940 meter lang, får to kjørefelt i hver retning og har tre tverrpassasjer mellom de to tunnelløpene for nødevakuering i tilfelle ulykker eller brann.

Hullet er bare begynnelsen

Det må selvsagt være lys i begge ender av tunnelen, men den er langt fra ferdig. Nå starter LNS arbeidet med sprøytebetong på tunneloverflaten og montering av ankerbolter. Etter det skal underentreprenøren Hylland inn for å sprenge grøfter i tunnelen, og allerede i august begynner arbeidet med å innrede tunnelen med strøm og vann- og avløpsrør. Det skal også monteres prefabrikkerte elementer langs tunnelveggene, også kalt foringer.

Siste del av jobben er installering av belysning, vifter, utstyr til brannslukking og sikkerhetssystem i tunnelen. Så venter omfattende tester av sikkerhetssystemene i tunnelen, før den kan bli godkjent og åpnes for trafikk. Tunnelen åpner for trafikk sammen med resten av riksveianlegget 1. juni 2027.

Tunnelåpningen mot øst i det søndre løpet av Kolltveittunnelen, mot Bildøy. (Foto: Statens vegvesen)

Tunnelåpningen mot øst i det søndre løpet av Kolltveittunnelen, mot Bildøy. (Foto: Statens vegvesen)

Nær full aktivitet på anlegget

Det er aktivitet på ni av de elleve områdene prosjektet er delt inn i. Av arbeid som pågår nå, er blant annet støping av brotårnene på Nye Sotrabroa. Støpingen er kommet lengst på Sotrasiden, der de nå har nådd 18 meter opp. Tårnene blir 145 meter høye når de er ferdige.

Drivingen av den lengste av de fire tunnelene, Drotningsviktunnelen, som er på cirka 2000 meter, er også godt i gang. Der har de nådd omtrent 30 meter inn i begge de nye løpene.
I juni starter sprengingen av Straumetunnelen som skal gå under kommunesenteret Straume, og videre vest er det blant annet arbeid med pæling til nye broer over Straumssundet.

Om prosjektet

Det nye Sotrasambandet omfatter bygging av 9,4 km firefelts vei. Prosjektet inkluderer ny firefelts bro på cirka 900 meter, med separat gang- og sykkelvei. Det nye veisystemet får også gang- og sykkelvei.

OPS-kontrakten (offentlig -privat samarbeid) som er tildelt Sotra Link har en verdi på 19,8 milliarder kroner. Kontrakten ble signert i mai 2022, og byggetiden for ny firefelts vei er fem år. Riksveianlegget skal åpne for trafikk i juni 2027.

Sotra Link finansierer, prosjekterer, bygger og skal drive og vedlikeholde veianlegget i 25 år etter trafikkåpning i 2027. Kontrakten er den største enkeltkontrakten som er inngått av Statens vegvesen noensinne. Totalrammen for prosjektet er 23,1 milliarder 2022-kroner, inkludert forberedende arbeid som startet i 2018.