Elektrisk hjullaster på Mestas saltlager

Mesta har tatt i bruk en batterielektrisk LiuGong 856HE Max for å skyve på de enorme salthaugene i selskapets store salttelt på Tjuvholmen i Oslo.

Rune Grønlund kjører den nye elektriske 20-tonns hjullasteren som har ca. ti timers batteridrift, noe som er mer enn nok for skiftet hans. Arbeidsoppgavene består blant annet av å pakke salt på lageret som forsyner hele Norge med veisalt. Det er store hauger med salt som skal flyttes på.

– Den er utrolig sterk. Jeg er veldig fornøyd med denne, sier Rune Grønlund, i en pressemelding.

Annonse

Den elektriske hjullasteren LiuGong 856HE Max er den første i bruk i Mesta, og er nå testet av Rune Grønlund på pakking av salt i det store saltlageret på Filipstadkaia i Oslo.

Når saltet kommer med lasteskip losses saltet på kaiområdet og hjullastere kjører inn saltet, som deretter pakkes og skyves opp i høyder på opptil seks meter.

Den nye elektriske hjullasteren er først og fremst testet inne i teltet, som rommer opptil 15 000 tonn salt.

Rune Grønlund i Mesta kjører den elektriske hjullasteren. (Foto: Mesta)

Rune Grønlund i Mesta kjører den elektriske hjullasteren. (Foto: Mesta)

Reduksjon i utslippene

Bruken av hjullasteren inngår i Mestas plan om å redusere utslippene med 42 prosent innen 2030.

– Vi tester, gjør oss erfaringer og endrer samtidig måten vi tenker rundt maskinparken vår, sier Tore Ødegård, maskinsjef i Mesta.

Hjullasteren på Oslo havn er bare én av mange maskiner som testes ut, og det er mange erfaringer som skal gjøres når store maskinparker skal redusere utslippene drastisk.

– Vi prøver å erstatte dieselmaskiner der vi kan. Det betyr også leie eller deling av maskiner for å optimalisere maskinparken. Og vi gjør oss erfaringer knyttet til lading og hva som kreves av infrastruktur for at vi skal kunne gjøre jobben vår, sier Ødegård.

Den elektriske hjullasteren testes ut av Mesta på Filipstad i Oslo. (Foto: Mesta)

Den elektriske hjullasteren testes ut av Mesta på Filipstad i Oslo. (Foto: Mesta)

Skal bli utslippsfri havn

Oslo Havn er Norges største gods- og passasjerhavn, og har som mål å bli verdens mest effektive og miljøvennlige bynære havn, og på sikt bli utslippsfri. Underveis i arbeidet skal mer gods flyttes fra vei til sjø, og utslippene fra skip og transport på land skal reduseres.

– Vi heier på kundene som bidrar til utslippskutt. Vi er avhengige av endringsvillige kunder for å bli en nullutslippshavn på sikt, sier Heidi Neilson, seksjonssjef plan- og miljø i Oslo Havn.

Det nødvendige saltet

Mestas veisalt kommer i lasteskip fra produksjonssted i Spania. Hver last består av om lag 9000 tonn salt, og totalt bruker Mesta om lag 120 000 tonn i året. Saltet som kommer inn nå skal ligge i beredskap til de første kuldegradene kommer til høsten. Sesongen for salt på veiene er i all hovedsak over. Men nå starter snart cruisesesongen, og havna vil være opptatt med andre aktiviteter som gjør det vanskelig å losse.