E16: Siste brostøp markert med burgerlunsj

Siste støp på Isielva bro (sørgående løp) i Bærum, og aller siste brostøp i prosjektet, ble markert 15. april med lunsj – på broa.

Prosjektlederne May Bente Hiim Sindre (Statens vegvesen) og Jon Mikkel Haugen (Skanska) ønsket å gjøre stas på alle som har bidratt og inviterte til en real hamburgerlunsj på Isielva bro denne uka. Dette ifølge en pressemelding fra Statens vegvesen.

Brostillaset Drammensvogna har gjort jobben sin under støpingen av Isielva broer. (Foto: Linda Grønstad/Statens vegvesen)

Brostillaset Drammensvogna har gjort jobben sin under støpingen av Isielva broer. (Foto: Linda Grønstad/Statens vegvesen)

– Det er en formidabel jobb som er utført, uten alvorlige skader, og i henhold til tidsplanen til tross for en lang og krevende vinter. Vi er rett og slett imponerte over jobben dere har gjort! Med denne siste støpen på sørgående løp av Isielva bro er vi nå i mål med alle brostøpene i prosjektet som helhet. Tusen takk for fantastisk innsats alle sammen – og gratulerer, sa prosjektlederne.

Annonse
Fornøyde med å markere aller siste støp i prosjektet: Andreas Kjos og Jarle Simonsen, byggelederne i Skanska sammen med prosjektleder May Bente Hiim Sindre fra Statens vegvesen, prosjektleder Jon Mikkel Haugen fra Skanska og delprosjektleder Øyvind Storløkken fra Statens vegvesen. (Foto: Linda Grønstad/Statens vegvesen)

Fornøyde med å markere aller siste støp i prosjektet: Andreas Kjos og Jarle Simonsen, byggelederne i Skanska sammen med prosjektleder May Bente Hiim Sindre fra Statens vegvesen, prosjektleder Jon Mikkel Haugen fra Skanska og delprosjektleder Øyvind Storløkken fra Statens vegvesen. (Foto: Linda Grønstad/Statens vegvesen)

Takker trafikantene for tålmodigheten

– Vi ønsker også å rette en takk til trafikantene, de har måttet forholde seg til mange omkjøringer når vi har måttet stenge Skuitunnelen på grunn av pågående støping på broa, sier Hiim Sindre.

– Det at vi bygger ny vei samtidig som trafikkflyten over Sollihøgda går som normalt krever god planlegging, og det har i perioder i vinter vært noen forsinkelser i trafikken. Likevel opplever vi at trafikantene er forståelsesfulle og at de tar hensyn når de kjører gjennom anlegget, og det er vi svært takknemlige for, understreker hun.

Siste støp på Isielva bro ble feiret med hamburgerlunsj på broa. (Foto: Linda Grønstad/Statens vegvesen)

Siste støp på Isielva bro ble feiret med hamburgerlunsj på broa. (Foto: Linda Grønstad/Statens vegvesen)

22 000 tonn betong, stål og asfalt

Broa består av to separate løp, hvor nordgående løp stod ferdig i mai 2023. De to parallelle broene er på henholdsvis 228 meter (nordgående) og 241 meter (sørgående) lengde (inkludert landkarene).

Både sørgående og nordgående trafikk har kjørt på nordgående løp siden den stod ferdig, og det vil fortsette på denne måten frem til trafikkpåsetting i løpet av 2025. Broene ruver ca. 30 meter over bakken og består til sammen av 22 000 tonn betong, stål og asfalt.

Fakta om Isielva bro nordgående:

 • Brolengde inkludert landkar: 228,3 meter.
 • Lengde broplate: 206,7 meter.
 • Lengde brospenn: 205,2 meter.
 • Areal broplate: 1865 kvadratmeter (areal mellom kantdragerne).
 • Totalt volum/vekt betong: 3543 kubikkmeter (8502 tonn).
 • Totalt volum/vekt stål: 115 kubikkmeter (903 tonn).
 • Totalt volum/vekt asfalt: 234 kubikkmeter (527 tonn).
 • Totalt betong/stål/asfalt: 3892 kubikkmeter (9934 tonn).

Fakta om Isielva bro sørgående:

 • Brolengde inkludert landkar: 241,3 meter.
 • Lengde broplate: 222,6 meter.
 • Lengde brospenn: 219,3 meter.
 • Areal broplate: 2689 kvadratmeter (areal mellom kantdragerne).
 • Totalt volum/vekt betong: 4095 kubikkmeter (9827 tonn).
 • Totalt volum/vekt stål: 141 kubikkmeter (1113 tonn).
 • Totalt volum/vekt asfalt: 316 kubikkmeter (716 tonn).
 • Totalt betong/stål/asfalt: 4552 kubikkmeter (11656 tonn).