Betydelig nedgang i maskinsalget

Maskinsalget første kvartal i år har startet med en betydelig nedgang fra tilsvarende periode i fjor. Man må tilbake til 2020 for å finne lavere salgstall på et førstekvartal.

Nedgangen fra fjoråret er på 22,9 prosent, og det er tilbakegang på alle de store underkategoriene. Agder Anleggsenter er for første gang med i statistikken med sitt maskinsalg, og det er av den grunn ikke bare endring i maskinsalget som påvirker tallene siste kvartal. Det er blitt en respondent ekstra i tallmaterialet, og dette betyr at den underliggende nedgangen er større enn det som vises i statistikken. Men det var ventet en stagnasjon og mulig tilbakegang også gjennom 2024, etter at 2023 endte på en stagnasjon fra 2022, ifølge en melding fra Maskingrossisternes forening (MGF).

Utviklingen på nysalg av alle typer anleggsmaskiner i første kvartal gjennom de siste ti årene har utviklet seg slik:

Annonse
1. kvartal nysalg gjennom de siste 10 årene. (Tabell: MGF)

1. kvartal nysalg gjennom de siste 10 årene. (Tabell: MGF)

Stor tilbakegang

Det er en tilbakegang i alle de store underkategoriene, og mens gravemaskiner på belter hadde en tilbakegang på 24 %, viser MGF-statistikken en ytterligere svekking av minigravere på 24 % mot første kvartal i 2023. Hjullaster-salget går bare tilbake 6 %, og med 242 solgte hjullastere, er denne underkategorien nesten like stor som gravemaskiner på belter, som endte med 253 solgte maskiner.

Med unntak av gravemaskiner på belter mellom 28 og 33 tonn, er det nedgang i alle vektklasser over 16 tonn. I klassen mellom 8 og 10 tonn finner vi den største tilbakegangen, med 35 %.

Økning i nullutslippsmaskiner

Gravemaskiner på hjul, dozere, veihøvler og minidumpere har hatt en liten vekst i årets tre første måneder.

Salget av nullutslippsmaskiner har også hatt en svak økning, og på grunn av sviktende salg totalt sett utgjør nullutslippsandelen seks prosent i første kvartal.

– Bakgrunnen for økningen i nullutslippsmaskiner kan skrive seg til Statens vegvesens ambisiøse klimahandlingsplan hvor 80 % av drift og vedlikehold skal skje med nullutslippsmaskiner, og utbyggingsdivisjonen har signalisert at de fra 2027 skal ha nullutslippsmaskiner som kontraktskrav, uttaler Tone Lindberg Grøstad, direktør i MGF.

– Ved inngangen til 2024 meldte MGFs medlemmer at de forventet en stagnasjon eller svak nedgang i nysalget av maskiner i 2024. Først kvartal er derfor som forventet, og de fleste melder om at det er noe mindre aktivitet i markedet enn tidligere år.