Vil redusere bruk av plastgjerder i veiprosjekter

Under utbyggingen av OPS Hålogalandsveien har Skanska valgt å benytte gjenvinnbare metallgjerder framfor plastgjerder til beskyttelse av verdifulle natur- og kulturområder.

– Mindre bruk av plastgjerder gjør veiprosjekter både mer bærekraftige og effektive, sier fagansvarlig gjerdemontør på prosjektet, Ragnar Vikingstad, i en pressemelding fra HT Gjerde Norge.

Lenge har det vært normalen å benytte plastgjerder når verdifulle naturområder eller kulturminner skal vernes midlertidig under større anleggsprosjekter. Dette har Skanska ønsket å gjøre noe med. Selskapet ba derfor nylig om en mer bærekraftig løsning for sine sikringsgjerder ved utbyggingen av OPS Hålogalandsveien, ifølge pressemeldingen.

Annonse

Gjerdemontør HT Gjerde Norge AS, som opprinnelig ble engasjert for å bygge det 7,5 km lange anleggsgjerdet i prosjektet, fikk i tillegg oppgaven med å finne en erstatning for plastgjerder rundt de mindre verneområdene i anleggsområdet. Resultatet ble et meterhøyt gjerde i resirkulerbart stål.

– Mange regner plastgjerder med plastnett som det beste å bruke for avsperring innenfor et anleggsområde. Dette er kanskje den raskeste metoden, men spesielt bærekraftig er det ikke. Fordelen med metallgjerder er ikke bare at gjerdestolper og netting er gjenvinnbart, men at man også får et mer solid og sikkert gjerde, sier fagansvarlig hos HT Gjerde Norge, Ragnar Vikingstad.

Lisa Gärtner, klima- og miljøleder for Skanska på OPS Hålogalandsveien, og Ragnar Vikingstad, fagansvarlig hos HT Gjerde Norge. (Foto: HT Gjerde Norge AS)

Lisa Gärtner, klima- og miljøleder for Skanska på OPS Hålogalandsveien, og Ragnar Vikingstad, fagansvarlig hos HT Gjerde Norge. (Foto: HT Gjerde Norge AS)

Vil ha mindre plastbruk

Lisa Gärtner er klima- og miljøleder for Skanska på OPS Hålogalandsveien. Hun mener god gjerding kan bidra til at naturen ivaretas på en bedre måte på veiprosjekter som Hålogalandsveien.

– Reduksjon av plastforurensning til naturen er et mål for oss. I den store sammenhengen er kanskje ikke gjerdene i et veiprosjekt den største og viktigste faktoren, men bærekraftige gjerdeløsninger er likefult ett av flere tiltak som utgjør en forskjell, sier Gärtner.

– Resirkulerbare metallgjerder er et godt eksempel på hvordan vi kan forhindre plastfourensning på en god måte, og vi ser helt klart fordelene med å bruke dette i tilsvarende prosjekter framover, sier Lisa Gärtner.

Resirkulerbare metallgjerder. (Foto: HT Gjerde Norge AS)

Resirkulerbare metallgjerder. (Foto: HT Gjerde Norge AS)

Flere bransjeaktører kan med fordel sette seg bedre inn hva effektiv gjerding kan tilføre større veiprosjekter, mener Ragnar Vikingstad, som ønsker seg bedre planlegging.

– Sikre og bærekraftige gjerder i og rundt anleggsplasser handler ikke bare om materialvalg. Det er også viktig at gjerding inngår som en del av mobiliseringsarbeidet i store prosjekt. Da blir det nemlig lettere å tilpasse mer velfungerende, kosteffektive og bærekraftige gjerdeløsninger, sier Vikingstad.