Vil produsere energi langs veiene

Nye Veier går nå ut i markedet for å kartlegge mulige løsninger for å produsere energi til driften av veiene.

– Vi ønsker innspill fra leverandører til blant annet hvordan vi kan produsere og bruke solenergi, sier Finn Aasmund Hobbesland, direktør for samfunn og utvikling i Nye Veier, i en pressemelding fra selskapet.

Tror markedet har løsninger

– Vi skal være ledende på klima og miljø i sektoren. Vi tror markedet har løsninger på hvordan vi kan utnytte de arealene som allerede er en del av veisystemet. Gode tekniske løsninger gjør det mer bærekraftig å produsere energien selv. Det er derfor vi går ut i markedet nå.

Annonse

– Arealer utenfor sikkerhetssonen langs veien kan være aktuelle for produksjon av energi. Nå går Nye Veier ut i markedet for å kartlegge mulige løsninger, fortsetter Hobbesland.

Energinøytralitet

Nye Veier gikk nylig ut i markedet med en åpen invitasjon til å gi innspill og informasjon om produksjon av energi langs veiene. Drivkraften er behov for utvikling av teknologi og løsninger som er bærekraftige.

– Vi ønsker innspill fra markedet til å nå en ambisjon om å gå mot å produsere så mye som mulig av den energien vi trenger innen 2030. Energinøytralitet er et beskrivende begrep for ambisjonen. Det å ikke belaste omgivelsene med å bruke strøm vi egentlig kan produsere selv. Dette vil være en del av vårt strategiske arbeid fremover. Det er naturlig at vi først og fremst produserer nødvendig energi til belysning, drift av vifter i tunneler og andre behov, uttaler Hobbesland.

– Vi ønsker å ta i bruk kjent teknologi, men også utforske nye kombinasjoner og løsninger. Vi ønsker ikke å begrense leverandørene på gode forslag. Gode innspill fra leverandører kan flytte oss i riktig retning, sier Hobbesland.

– Langs veiene er det for eksempel fjellskjæringer, parkering og andre arealer, som vi vet kan brukes til produksjon av energi. Da tar vi ikke i bruk arealer som er uberørte. Fotavtrykket av veien blir brukt på en bedre måte enn i dag.

Ivrige på å komme i gang

Leverandørene inviteres til å beskrive teknologi som kan kjøpes i løpet av det kommende året. Pluss løsninger som kan være på plass i løpet av de neste fire årene. Selskapet er også åpen for løsninger som er klar til pilotering eller som krever innovasjon.

– Vi trenger informasjon fra leverandørene om hva som kreves for å bygge og drifte løsningene. Vi kan vei, men produksjon av energi er helt nytt for oss. Vi er ivrige på å komme i gang i løpet av kort tid, avslutter Hobbesland.