Viktig veiprosjekt i Harstad åpner over ett år før tiden

Statens vegvesen og Anlegg Øst Entreprenør AS fremskynder ferdigstillelsen av det største delprosjektet i Harstadpakken. Prosjektet som egentlig var planlagt åpnet i september 2025, skal nå stå ferdig før skolestart i 2024.

– Dette vil nok glede mange. Dette er den viktigste veien inn og ut av Harstad sentrum, både myke og harde trafikanter vil få en tryggere, raskere og enklere reisehverdag når prosjektet er ferdigstilt, sier prosjektleder for Statens vegvesen Geir Hartz Jørgensen, i en pressemelding.

Etter oppstart 8. mars 2022 har Anlegg Øst Entreprenør hatt bedre fremdrift enn planlagt. Utbyggingen strekker seg langs 2,2 kilometer riksvei, med ca. 18 000 passerende kjøretøy hver dag (ÅDT). Høye trafikktall i kombinasjon med vinterdrift og omkjøringer har vært utfordringer som byggherre og entreprenør har jobbet sammen for å løse.

Annonse
Fra venstre: Geir Jørgensen (prosjektleder Statens vegvesen), Roy Løkken (prosjektleder Anlegg Øst Entreprenør) og byggeleder Ole Sollid (Statens vegvesen). (Foto: Statens vegvesen)

Fra venstre: Geir Jørgensen (prosjektleder Statens vegvesen), Roy Løkken (prosjektleder Anlegg Øst Entreprenør) og byggeleder Ole Sollid (Statens vegvesen). (Foto: Statens vegvesen)

– Godt samarbeid med byggherre, gode underentreprenører, rotasjon på arbeidere og vinterdrift er noen av faktorene til at vi ser at vi skal klare å fremskynde ferdigstillelsen såpass mye, sier prosjektleder Roy Løkken i Anlegg Øst Entreprenør.

Bedre for alle

Harstadpakken er et samarbeid mellom Statens vegvesen, Troms fylkeskommune og Harstad kommune. Delprosjektet til Statens vegvesen oppgraderer rv. 83 som er byens viktigste ferdselsåre. Parallelt med veien bygges det sykkelvei med fortau med planskilte kryssinger for myke trafikanter. Sykkelveien består blant annet av en bro på 200 meter. Gamle kryssløsninger er erstattet med rundkjøringer, og det bygges ny vei til næringsområder samt en påkjøringsrampe til rv. 83 for å lede trafikk unna boligområder.

– Harstadpakkens første trinn la til rette for by og næringsutvikling, samt at vi ledet brorparten av gjennomgangstrafikken bort fra sentrum. Når vi nå fullfører trinn to vil det gi byen en helhetlig, moderne og trygg trasé for myke og harde trafikanter langs byens viktigste ferdselsåre, avslutter Jørgensen.

Arbeid langs rv. 83 i Harstadbotn. (Foto: Statens vegvesen)

Arbeid langs rv. 83 i Harstadbotn. (Foto: Statens vegvesen)