Skal drifte riksveiene i Agder og deler av Telemark

Etter forhandlingsrunder er det klart at Presis Vegdrift får oppgaven med å sikre god fremkommelighet og trygge riksveier i Agder og deler av Telemark frem til 2029.

ifølge en pressemelding fra Statens vegvesen er dette andre gang etaten har holdt en anbudskonkurranse med forhandlinger for en driftskontrakt.

Dette er kontrakten

Den nye driftskontrakten, som heter Agder, omfatter E39 fra Flekkefjord til Kristiansand, E18 fra Kristiansand til Kragerø, rv.9 og rv. 41.
Kontrakten gjelder for perioden 1. september 2024 – 31. august 2029.

Annonse

Det er gjensidig på opsjon på 1+1 år. I tillegg har Statens vegvesen ensidig opsjon på ett år.

Kontrakten er delt i to faser: Fram til 2026 omfatter den 380 kilometer riks- og europavei med gang- og sykkelveier og tilhørende sideanlegg. I 2026 overtar Statens vegvesen rv. 9 som i dag er byggherrestyrt (den såkalte Setesdalsmodellen), noe som gir kontrakten ytterligere 206 kilometer vei.

Oppgaven i kontrakten er å holde riksveiene framkommelige og trafikksikre både sommer og vinter.

Dette er kriteriene

Fire entreprenører deltok i forhandlingene.

I tillegg til Presis Vegdrift, som er tildelt kontrakten med en kontraktssum på 731 millioner kroner, var Mesta, Veidekke og Risa med. Det kom mange konstruktive innspill fra alle tilbyderne, ifølge pressemeldingen.

I tillegg til pris var klima, helårlig driftsopplegg og vinterdrift tildelingskriserier.

Dette er andre gang Statens vegvesen benytter denne konkurranseformen på driftskontrakter.  Første gang var ved Vestfold og Telemark Øst-kontrakten som ble tildelt i fjor.

– Markedet har sammen med sine leverandører strukket seg langt i for å komme i posisjon til denne kontrakten, sier avdelingsdirektør Tore Jan Hansen i Statens vegvesen.

– Presis har levert den laveste tilbudssummen, samtidig som de har oppnådd høyest merverdi på tildelingskriteriene. Dette er en spennende kombinasjon som viser at selskapet har arbeidet konstruktivt med sitt tilbud, legger han til.

I kontrakten hadde Statens vegvesen synliggjort utfordrende strekninger og steder med tanke på fremkommelighet på vinter. Entreprenørene ble utfordret på å tilby et driftsopplegg som vil minimale utfordringene på de strekningene/punktene som var angitt.

– Presis har med sitt tilbud utvist en stor grad av kontraktsforståelse og utfordringer som er innenfor kontraktens veinett.

Dette er kontraktsområdet

Kommunene som er omfattet av kontrakten, er Kristiansand, Risør, Grimstad, Arendal, Lindesnes, Gjerstad, Tvedestrand, Froland, Birkenes, Åmli, Evje og Hornnes, Bygland, Valle, Bykle, Vennesla, Lyngdal, Bamble og Kragerø.

Kontraktsområdet er utfordrende med mange delparseller, med Nye Veier sine strekninger innimellom.