Overvinne – for alle MEF-medlemmer med yrkesskadedekning hos If Skadeforsikring

Anleggsbransjen, med sitt robuste, tøffe og mannsdominerte arbeidsmiljø, står overfor en stille utfordring: Den psykiske helsa. (ANNONSØRINNHOLD)

Menn, som utgjør en stor del av arbeidsstyrken i anleggsbransjen, er historisk sett mindre tilbøyelige til å søke hjelp for psykiske helseproblemer. Dette er trolig en av årsakene for at menn utgjør over 70 prosent av alle selvmord i Norge.

Det er positivt og viktig at MEF jobber for å skape en kultur hvor det er naturlig å snakke om psykisk helse. At det oppleves trygt å snakke om hvordan man har det også på jobben, kan ha svært stor betydning. Det gir mulighet til å få støtte fra kollegaer når noe er vanskelig, og det gjør det mulig å støtte andre som strever. Å bli bevisst på egne signaler når man begynner å streve er et viktig første steg, som gjør det mulig å ta grep på et tidlig tidspunkt. Å snakke med en kollega man stoler på om hvordan man har det, kan være et klokt grep for å få det litt bedre.

Annonse

Overvinne-appen

I dette landskapet av utfordringer og behov for nye tilnærminger, fremstår Overvinne-appen som en mulig løsning. Gründer og psykologspesialist Svein Øverland, sammen med et team av fagpersoner, har utviklet Overvinne som et lavterskeltilbud for digital selv-hjelp. Appen tilbyr en rekke funksjoner designet for å møte brukerne der de er, med hensikt om å veilede dem gjennom utfordringer før de vokser seg for store.

Gründer og psykologspesialist Svein Øverland,

Gründer og psykologspesialist Svein Øverland

Det er helt vanlig å stå i svært utfordrende perioder i løpet av livet, opptil flere ganger. Risikofaktorer som rusproblemer, samlivsbrudd, økonomisk press og ensomhet bidrar ofte til å skape eller forsterke disse utfordringene, sier Svein Øverland. De fleste av oss står støtt i et problem eller to, men det er når du står i flere store utfordringer samtidig at situasjonen fort kan blir alvorlig. Vi må lære å bli robuste nok til å møte og håndtere disse periodene fremfor å håpe på at det går over av seg selv.

For anleggsbransjen er Overvinne en mulighet til å ta vare på folks psykiske helse på en tilgjengelig og trygg måte. Ved å bruke appen som en del av bransjens helse- og velværeinitiativer, kan arbeidsgivere gi sine ansatte et verktøy for å navigere gjennom vanskelige perioder på sine egne premisser med større bevissthet og kontroll.

Den psykiske helsen i anleggsbransjen krever en felles innsats fra alle hold. Overvinne-appen tilbyr en vei fremover ved å gjøre psykisk helsehjelp mer tilgjengelig og mindre stigmatisert. Ved å våge å ta steget inn i det mentale rommet, og ved å anerkjenne at de fleste av oss opplever vanskelige perioder, kan anleggsbransjen ikke bare forbedre situasjonen for den individuelle arbeidstakeren, men også bygge sterkere og støttende arbeidsmiljøer.

Klikk på lenken under eller skann QR-koden for mer informasjon:

https://overvinne.no/mef