NTP 2025-2036: Mindre til ny vei, mer til vedlikehold og jernbane

Fredag kl. 12 la samferdselsminister Jon-Ivar Nygård og fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth frem Nasjonal transportplan 2025–2036. Det skal brukes totalt brukes 1308 milliarder kroner de neste tolv årene. – Satsing på vedlikehold er en MEF-seier, sier Julie Brodtkorb, adm.dir. i MEF.

Dagen da «hele» Norge skal sette seg i bilen eller ta toget for å reise på påskeferie, valgte regjeringen å legge frem det viktigste dokumentet for infrastruktur-utbygging for de kommende vel ti årene. Valg av dag er nok ikke tilfeldig. Det er fort gjort å glemme ting når påskeroen sprer seg ut over det ganske land.

For i forhold til forrige Nasjonal transportplan, NTP 2022–2033 som ble lagt frem av regjeringen Solberg 19. mars 2021, er det satt av vesentlig mindre penger til bygging av ny vei, og to store prosjekter er tatt ut – Hordfast og Møreaksen.

Annonse
(Illustrasjon: Regjeringen.no)

(Illustrasjon: Regjeringen.no)

Mer jernbane, mindre vei

To dager før Nasjonal transportplan (NTP) skulle presenteres hadde nrk.no en oppsummering av de aller fleste lekkasjene. De var mange og omhandlet prosjekter til mange titalls milliarder kroner. Samferdselsminister Nygård hadde også vært ute i media i god til før fremleggelsen av NTP og røpet at det skulle brukes mer penger på jernbane og mindre på bygging av store veiprosjekter – nå er det bekreftet.

Det er i NTP 2025-2036 satt av hele 436 milliarder kroner til utbygging og utbedring av jernbanenettet. Dette er en økning på 393 milliarder i forhold til forrige NTP.

– Vi legger nå frem en ambisiøs langtidsplan for transport i hele landet. Med denne planen ruster vi oss for framtiden, for tøffe utfordringer. Innen bare seks år skal vi ha nådd svært krevende mål når det gjelder å kutte klimagasser. Vi har en sikkerhetspolitisk situasjon og vi ser at ekstremvær blir stadig mer vanlig. Alt det har konsekvenser for hvordan vi planlegger viktige samfunnsoppgaver framover, også transport, sier Nygård.

– Vi leverer en transportplan som tar på alvor de utfordringene som Norge står midt i og som vi vet kommer framover, og derfor er jeg trygg på at vi leverer en ansvarlig og realistisk plan.

(Graf: Regjeringen.no)

(Graf: Regjeringen.no)

52 milliarder kroner

– Vi har prioritert hardt, vi skal bygge nytt når det er nødvendig, vi skal ta bedre vare på det vi alt har, folk får bedre reisehverdag med de prioriteringene vi har gjort, og vi har da måttet skyve på noen av de største prosjektene for å sørge for at vi får aktivitet i hele landet, sier samferdselsministeren.

De største prosjektene som tas ut er Hordfast og nordre del av Møreaksen. Disse to prosjektene alene skulle koste vel 52 milliarder kroner.

– Vi skal ta bedre vare på det vi har, og bygge nytt der vi må, oppsummerte samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

MEF-sjef Julie Brodtkorb. (Foto: Runar F. Daler)

MEF-sjef Julie Brodtkorb. (Foto: Runar F. Daler)

Venter på pengene

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) applauderer regjeringens signaler om økt veivedlikehold i NTP. Men varsler politikerne om at MEF følger nøye med når bevilgningene kommer.

– Satsing på vedlikehold er en MEF-seier. Det er gledelig at regjeringen varsler satsing på å ta vare på veiene vi har og formuen som ligger i veiene. Samtidig frykter vi at dette er en uforutsigbar satsing. I mai i fjor la Nygård 1,2 mrd. på bordet i økt vedlikehold. I oktober samme år kuttet Nygård saftig i nettopp vedlikehold. Det statsråden sier i dag om vedlikehold er bra, og nå venter MEF på pengene, sier Julie Brodtkorb, adm.dir. i MEF.

Regjeringen har vært tydelig på at de skal legge frem en realistisk plan. Nasjonal transportplan (NTP) legges frem et år tidligere i stortingsperioden enn tidligere.

– Jeg vil berømme statsråden for å ha levert en realistisk plan. Tidligere prosesser i Stortinget har sprengt alle rammer med å legge inn alle gode ønsker, og det har svekket styringsverktøyet som NTP er. Nå forventer vi at det som legges frem er det som faktisk blir levert i de årlige budsjettene. Anleggsbransjen trenger forutsigbarhet, sier MEF-sjefen

Mer til mindre prosjekter

I forslaget til NTP legger regjeringen opp til en forsiktig økning til mindre investeringer med videre i den kommende planperioden.

– MEF har bedt om satsing på mindre investeringer. Her har regjeringen lyttet til våre krav. Vi mener man kan skape mye verdi på eksisterende infrastruktur med å rette ut en sving eller sikre et kryss, eksempelvis. Nå trappes bevilgningene noe opp på dette området, avslutter Brodtkorb.

Veidirektøren er fornøyd med vedlikeholds-satsningen.

– Det er nødvendig å satse mer på drift og vedlikehold slik NTP-forslaget legger opp til. Veinettet må holdes åpent. Tunneler og bruer skal være trygge. Vi må forebygge mer og være forberedt på mer flom og skred, sier hun i en kommentar til regjeringens forslag til transportplan.

Les hele kommentaren her.