Vannstandard lanseres

Etter lang tids arbeid, lanserer Norsk Vann endelig Vannstandard den 26. februar. Prosjektleder Gjertrud Eid fortalte om det nye produktet på Arctic Entrepreneur.

– Hva er Vannstandard? Jo, det er først og fremst kommunenes verktøy for å fortelle omverdenen hvilke krav som gjelder for vann- og avløpsanlegg i den enkelte kommune. Og så er det et oppslagsverk for vannbransjen, som viser sentrale krav fra lovverket, standardiserte krav fra Vannstandard og også lokale krav i den enkelte kommune. Vannstandard erstatter de to tidligere produktene VA-Norm og VA/Miljøblad, forklarte Eid for forsamlingen.

Hva handler Vannstandard om?

– Vannstandard handler om utbygging. Og med det mener jeg planlegging, prosjektering, etablering, utførelse – som dere representerer – og om drift, sa hun.

Annonse

– Det er et viktig budskap at dette nye produktet er noe helt annet enn dere er vant til. Vi syr sammen de to gamle produktene – vi har gjort en kjemperyddejobb – og dere vil få se tydelige krav, med veiledning.

Hvorfor er det behov for en standard?

– Vi mener det er viktig fordi lik kvalitet er viktig. Det skal ikke spille noen rolle hvem jeg ringer til når det skal gjøres en VA-jobb; den bør gjøres likt uansett hvem jeg spør og uansett hvilken kommune jeg befinner meg i, slo Eid fast.

– Kvaliteten bør altså være lik, og det kan man oppnå med en standard som denne. Vi mener også at det blir god kvalitet når man gjør en ting likt mange ganger. Man blir god på det du øver mye på. I det øyeblikket man skal gjøre noe annerledes, øker faren for feil.

Når lanseres den?

– Vi har snakket veldig lenge om dette nye produktet som kommer, og nå har vi endelig også satt en dato for lansering: Den 26. februar. Da må kommunene gjøre en ganske stor jobb med å gå gjennom og finne ut om dette produktet passer for den enkelte kommune, og eventuelt vurdere om det er behov for lokale krav, noe vi som sagt håper færrest mulig benytter seg av, sa prosjektlederen.

– For dere entreprenører er det ingen jobb som må gjøres. Dere kan bare ta den i bruk den når den åpner, og bli kjent med innholdet. Dette har vært et langt, stort og komplisert arbeid. Vi har ikke tro på at vi leverer det perfekte produktet, men vi har gjort så godt vi kan, og vi håper alle dere som skal bruke det er litt tålmodige, sa hun.