Tilbyr anleggsledelse i Bergen

Norges grønne fagskole – Vea tilbyr flere deltidsutdanninger på fagskolenivå, blant annet til anleggsbransjen. Studieåret 2024/2025 kan du ta anleggsledelse i Bergen.

Fagskoleutdanningen Anleggsledelse tilbys to steder hvert år. Det ene tilbys på Skjetten og det andre som et ambulerende utdanningstilbud. I år tilbys denne utdanningen i Bergen, og har oppstart høsten 2024. Søknadsfristen er 15. april 2024.

Erstatter MEFs mellomlederskole

Utdanningen kvalifiserer til å kunne jobbe som anleggsleder. Studiet bygger på- og erstatter MEFs mellomlederskole, som har vært gjennomført og utviklet gjennom mange år.

Annonse

Fagskolestudiet Anleggsledelse (30 studiepoeng) er et selvstendig studium, men kan også tas som en del av Ledelse i maskinentreprenørfaget (90 studiepoeng).

Les mer på Veas nettsider.