The Coring Company med Enova-støtte på 8,3 mill. kroner

The Coring Company mottar prosjektstøtte fra Enova til utvikling av det selskapet selv betegner som banebrytende teknologi innen gruveindustrien.

The Coring Company skal utvikle og teste et nytt system for mer effektivt uttak av mineraler fra gruvedrift, ved hjelp av ny og patentert teknologi, og en unik metode for innhenting av prøvemateriale under operativ drift, ifølge en pressemelding fra selskapet.

Prosjektet, som skal gå over 12 måneder, involverer flere lokale aktører omkring Mo i Rana i Nordland, og skal bidra til å ferdigstille The Coring Companys produkt «SCS Mining», for gruve- og prospekteringsindustrien. Prosjektet omfatter involvering fra flere lokale aktører, og har en total ramme på 18,4 millioner kroner. Enova gir The Coring Company 8,3 millioner kroner i prosjektstøtte.

Annonse

– Globalt markedspotensial

Mer effektivt uttak betyr at mindre masse må deponeres, og dermed at mindre masse må transporteres til deponi, som igjen vil fører til mindre CO2-utslipp fra tyngre kjøretøy, ifølge meldingen.

Systemet har, ifølge The Coring Company, globalt markedspotensial, og vil bli kommersielt tilgjengelig i 2025.

Frida Vonstad, CEO i The Coring Company. (Foto: The Coring Company)

Frida Vonstad, CEO i The Coring Company. (Foto: The Coring Company)

– Å få dette tilskuddet fra Enova er en tillitserklæring til potensialet vårt produkt har i den norske- og internasjonale arena, og setter The Coring Company i posisjon til å ta teknologien et langt skritt videre i vår kommersialisering, sier Frida Vonstad, CEO i The Coring Company.

– Utvikling og ferdigstillelse av vår patenterte hardvareløsning og softwareplattform for gruve -og prospekteringsindustrien er vår viktigste milepæl de neste 1-2 årene og av meget stor verdi for selskapet, sier hun.

– Prosjektet innebærer et samarbeid med flere nasjonale og internasjonale aktører som skal teste og gi tilbakemelding på våre produkter samt gi forbedringsforslag til teamet, fortsetter Vonstad.

– Å få denne type risikoavlastning er avgjørende for en start-up, og vi har med dette tilsagnet fått alle forutsetninger for å kunne gjøre en reell forskjell med vårt produkt i samarbeid med innovasjonspartnere, gruvepartnere og kunnskapssentre relevant for oss.

Skal bidra til teknologi- og markedsutvikling

Formålet med Enovas teknologiprogrammer er å fremskynde teknologiutvikling og innovasjon som bidrar til utslippsreduksjoner frem mot lavutslippssamfunnet i 2050.

– Utvikling og markedsintroduksjon av ny energi- og klimateknologi blir viktig for å løse fremtidens energi- og klimautfordringer. Enovas virkemidler skal bidra til at ny energi- og klimateknologi blir introdusert i markedet, gjennom å redusere risikoen og øke lønnsomheten for dem som går foran og tar i bruk ny teknologi, sier leder prosessindustri og karbonfangst Arve Solheim i Enova SF.

Enova skal bidra til at ny teknologi utvikles, forbedres og tas i bruk raskere, og gjennom det muliggjør raskere og rimeligere omstilling til lavutslippssamfunnet.

Slik teknologi og løsninger må på sikt kunne bli foretrukket i markedet på kommersielle vilkår uten støtte.