Skal bygge E39 sykkelstamvei i Bergen

Statens vegvesen har signert kontrakt med Vassbakk & Stol for bygging av sykkelstamvei på den drøyt to kilometer lange strekningen fra Bradbenken, via Sandvikstorget, til Glass Knag.

Arbeidene starter etter planen i mars i år, og prosjektet skal stå ferdig sommeren 2026. Kontrakten har en verdi på 142 millioner kroner (eks. mva.). Dette ifølge en pressemelding fra Statens vegvesen.

Adskilt tilbud for gående og syklende

Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik er godt fornøyd med kontraktsigneringen.

Annonse

– Nå er vi et steg nærmere sette spaden i jorden på et prosjekt som skal bidra til målet om nullvekst i personbiltrafikken i Bergen. Byen trenger et godt utbygget sykkelstamveinett for å nå dette viktige målet, sier han.

Gående og syklende får adskilte tilbud langs strekningen. Totalt er strekningen på 2,3 km og dagens sykkelfelt skal bygges om til sykkelvei adskilt fra biltrafikken. Det har de siste årene vært flere trafikkulykker på strekningen, spesielt i det såkalte Gjensidigekrysset.

Gående og syklende får adskilte tilbud langs strekningen. Illustrasjonen viser sykkelvei langs reperbanen sett fra nord mot sør, retning Bergen sentrum. Tilbud for gående blir på baksiden av Reperbanen mot Byfjorden. (Illustrasjon: Statens vegvesen)

Gående og syklende får adskilte tilbud langs strekningen. Illustrasjonen viser sykkelvei langs reperbanen sett fra nord mot sør, retning Bergen sentrum. Tilbud for gående blir på baksiden av Reperbanen mot Byfjorden. (Illustrasjon: Statens vegvesen)

Fokus på trygg gjennomføring

Avdelingsleder for Vassbakk & Stol, Bjørn Lindstad, ser fram til å komme i gang med arbeidet, og er svært glad for å bidra til at denne strekningen blir mer trygg for både syklister og gående.

– Prosjektledelsen er allerede i gang med planlegging av en trygg gjennomføring av prosjektet. Her blir det arbeid tett på biltrafikk og myke trafikanter. Det vil vi ha stort fokus på i gjennomføringen. Vi håper på godt samarbeid med naboer og tålmodighet hos trafikanter gjennomføringen av prosjektet.

Støytiltak utført

Statens vegvesen har allerede utført støytiltak på boliger langs strekningen. Arbeidet med støytiltakene startet i oktober 2022 og ble ferdigstilt i juli i fjor.

Om sykkelstamveg Bergen

Strekningen som bygges ut er en del av E39 Sykkelstamvei Bergen som strekker seg fra Flesland i sør til Vågsbotn i nord. Prosjektet er finansiert gjennom Miljøløftet, og Statens vegvesen er byggherre.