Nasta med verdenspremiere – første utslippsfrie ZE490 montert på båt

Båtmaskinen er en Hitachi ZX490LCH-7 på ca. 52 tonn som er bygget om fra diesel- til eldrift. Ombyggingen er gjort ved Nasta Spesialproduksjon i Larvik.

Hitachi-maskinen er levert til Seaworks AS. Selskapet, med base i Harstad, har spesialisert seg innen sjøbårne tjenester. Den nye ZE490 maskinen er den sjette gravemaskinen i firmaet som er montert på båt.

Båtene går hovedsakelig i Norge og for det meste i Nord-Norge. Det fraktes sand, grus og alt annen som kan føres i bulk.

Annonse

Kaptein Harald Fredriksen har vært ansatt i Seaworks i 15 år. Nå har han fått nytt skip, med ny gravemaskin. MS Vigdis H er produsert i Kina og nylig hentet rederiet den spesielle båten der. På vei hjem til Harstad, ble det et stopp innom Larvik Havn for å påmontere deres nye ZE490 båtmaskin.

Kaptein Harald Fredriksen runder snart 20 år som skipper i ulike rederier, og har stort sett kjørt båt med gravemaskin ombord. (Foto: Nasta)

Kaptein Harald Fredriksen runder snart 20 år som skipper i ulike rederier, og har stort sett kjørt båt med gravemaskin ombord. (Foto: Nasta)

Fra diesel til kabelelektrisk

Båtmaskinen som nå er heist ombord, er en ombygget Hitachi ZX490LCH-7. Nasta Spesialproduksjon har lang erfaring med båtmaskiner, men denne gang ble ikke bare maskinen bygget om for å tåle sjølivet. Maskinen er nemlig i tillegg bygget om fra dieseldrift til å bli en utslippsfri maskin på kabel. Ifølge Nasta er det første gangen dette er blitt gjort.

Skipet i seg selv skal også være ganske unikt. Hovedmotoren går på gass og 90 prosent av tiden vil alt bli drevet med gass om bord, inkludert Hitachi-maskinen. Som back-up har båten også batteri og dieselelektrisk fremdrift.

Det er også spesielle mål på båten.

– Her har vi gått ut i bredden. Så vi er litt unike. Vi er ikke det lengste fartøyet, men absolutt den bredeste av denne typen. Ofte er jo lengden et problem i norske havner og derfor har vi her valgt å gå ut i bredden i stedet, sier kaptein Fredriksen.

For han og besetningen på seks er det mye nytt på en gang.

– Dette blir jo ekstremt spennende. Med tanke på strøm og disponering av strøm så blir dette en litt annen måte å drifte skipet på. Det blir viktig for oss å få erfaring med hensyn til å føre skipet. Vi må jo lære oss litt etter hvert her. Gassmotorer fungerer jo også på en helt annen måte enn en dieselmotor, så man må lære seg å kjenne skipet og hvordan det oppfører seg, sier Fredriksen.

Gasstanken om bord er på 200 kubikk og den bruker 7-10 kubikk i døgnet kun på seiling. Dieselen er kun en sikkerhet i krise situasjoner, samt når de ligger til kai og ikke bruker hovedmotoren.

En sen januardag ble Hitachi-maskinen heist ombord i MS Vigdis H. (Foto: Nasta)

En sen januardag ble Hitachi-maskinen heist ombord i MS Vigdis H. (Foto: Nasta)

Lang erfaring med båtmaskiner

Fredriksen rundet snart 20 år som skipper i ulike rederier, og kapteinen har stort sett kjørt båt med gravemaskin. Men han opplever ikke at det er lett å få tak i dyktige maskinførere som ønsker å jobbe på båt.

– Jobben stiller helt andre krav til en maskinfører. Det er mange som ikke håndterer båtlivet og det å jobbe på båt. Men vi er heldige og har veldig flinke folk ombord her nå. Før i tiden kjørte vi jo alle ansatte maskinen om bord, men nå har vi egne folk til selve maskindriften, sier han. Fredriksen har kjørt maskin selv både på land og til sjøs. Hans første maskiner var en gammel Åkermann H16 og senere en H25.

– Jeg må innrømme at det har skjedd litt på maskinsiden også, smiler kapteinen.

Driftssikkerhet er viktigst

Fredriksen er en av totalt to kapteiner. Han jobber fire uker på og fire uker av. Det er et høyt tempo og det stiller også høye krav til driftssikkerheten ombord.

Kapteinen er klar på hva han selv forventer av den nye gravemaskinen.

– For oss er det viktig at maskinen fungerer når den skal fungere. Gravemaskinen er jo noe av det viktigste vi har her ombord. På de aller fleste lasteplassene vi er på, er vi jo avhengig av maskinen. Da risikerer vi jo at vi hverken får lastet inn eller ut, sier han.

Maskinen blir flittig brukt og det blir kjørt flere tusen timer i året. En av maskinene som nylig ble byttet inn hadde kjørt 11-12 000 timer på fem år.

– Mange tror jo gjerne at båtmaskiner ikke blir brukt så mye, men det stemmer ikke. Spesielt oss som har så korte turer – da blir den jo brukt enda mer, bekrefter Fredriksen.

Han forteller at det passer selskapet godt at Nasta har serviceavdeling i Tromsø.

– For det var ett av kriteriene for oss å ha et fungerende serviceapparat. Det er viktig for oss at om maskinen ryker på en søndag, så må vi ha folk som kommer, for det blir for dyrt å ha båten liggende. Så service-biten er tungtveiende for oss ved valg av maskin og leverandør.

En båtmaskin krever mange timers arbeid både før ombordlasting og under montering. (Foto: Nasta)

En båtmaskin krever mange timers arbeid både før ombordlasting og under montering. (Foto: Nasta)

To spesialiteter

Nasta har lang erfaring både innen ombygging av maritime løsninger, og med egenutvikling av utslippsfrie anleggsløsninger. Spesialproduksjonsavdelingen i Larvik har opparbeidet god kompetanse på begge områdene.

Det er Jan Ivar Ibsen, leder for avdelingen, som også ledet prosjektet med Seaworks AS.

– Dette er et spennende prosjekt som vi er stolte av. Vi i Nasta har lang erfaring med båtmaskiner og har levert gravere til skipsfarten i mange tiår. I tillegg har vi de siste årene opparbeidet oss god kunnskap også på utslippsfrie maskiner. Derfor er det ekstra gøy at vi nå kunne kombinere våre to spesialiteter, til en stor levering i form av denne ZE490 maskinen til Seaworks, sier han.

Zeron ZE490:

Maskinvekt: 52 000 kg

Motoreffekt: 296 kW / 397 hk

Energiløsning: Kun kabel

Energitilførsel: Anbefalt 300A

Standard skuff: 3000 liter

Rekkevidde: 11 990 mm

Gravedybde: 7700 mm