Kan spare milliarder på enklere tunnelbygging

En ekspertgruppe i Statens vegvesen mener det er mulig å spare rundt 5,4 milliarder kroner ved å bygge tunneler på 20 riksveistrekninger på en enklere måte.

Ekspertgruppen har sett på tunnelene på de 20 veiprosjektene som ligger inne på prioriteringslisten til Statens vegvesen. Dette er prosjekter som koster mer enn én milliard kroner. Det skal bygges 166 kilometer ny tunnel på strekningene. Flere av tunnelene får to tunnelløp, slik at det det skal bygges 233 kilometer tunnelløp. Vegvesenet mener det er mulig å bygge tunneler på en enklere, men likevel fullgod, måte, ifølge en pressemelding.

I tillegg kan det være innsparingspotensiale for tunneler som skal rehabiliteres og tunnelprosjekter under én milliard kroner.

Annonse

Forslagene kan videre også komme til nytte for fylkeskommunene og Nye Veier AS.

Flere av tiltakene skal også kunne gjøre det enklere å drifte og vedlikeholde tunnelene. Veivesenet bruker i dag 700 millioner kroner på drift og vedlikehold av tunneler i Norge.

38 tiltak

Arbeidsgruppen med erfarne tunnelfolk fra hele landet har vurdert 38 ulike tiltak. Her er noen av tiltakene med størst økonomisk effekt:

  • Redusere tykkelsen på betongelement.
  • Smalere veiskulder for tunneler med moderat trafikk.
  • Åpne for bruk av sprøytebetong over PE-skum/membran på tunneler med relativt høy trafikk.
  • Vurdere nye løsninger for brannslukking.
Marius Slinde i Statens vegvesen har ledet ekspertgruppen som foreslår flere tiltak for å kutte tunnelkostnader. (Foto: Statens vegvesen)

Marius Slinde i Statens vegvesen har ledet ekspertgruppen som foreslår flere tiltak for å kutte tunnelkostnader. (Foto: Statens vegvesen)

Mindre betong og stål

Tunnelgruppen har også vurdert hvordan moderniseringen av norsk tunnelbygging vil slå ut på klimaregnskapet.

Det er særlig ett tiltak som kutter utslippene av CO2 kraftig: Ved å redusere tykkelsen på betongelementene fra 15 til 12 centimeter, er det mulig å bruke et armeringsnett i stedet for to. Det gir mer betong mellom armeringsjernet og bergveggen på den ene siden, og mot trafikken på den andre. Mindre betong og armeringsjern gir også mindre transport.

– Slik får vi en mer enn sterk nok betongvegg. Hvis vi også bruker rustfritt stål, øker vi levetiden på tunnelveggene fra 50 til 100 år. Slik kan vi bruke mindre penger, samtidig som vi kutter CO2-utslippene med 65 000 tonn, sier prosjektleder Marius Slinde.

Han mener regelverk og praksis gjør norske tunneler unødvendig dyre.

– Du kan bygge mange kilometer med ny vei for 5,4 milliarder kroner, sier Slinde.

Fem av tiltakene kan gjennomføres uten å endre regelverket for bygging av tunneler. Sju av tiltakene vil kreve regelendringer.

Skal være trygt

– Vil ikke enklere tunneler gå utover tryggheten?

– Nei, det skal være trygt å kjøre i norske tunneler. Det gjelder trafikksikkerhet, brannsikkerhet og sikring mot nedfall av stein. Samtidig må vi unngå løsninger som gir marginale gevinster, slik at det blir rom for å realisere andre prosjekter raskere, sier Slinde.

Vil kutte rente

Forslaget om å redusere rentekompensasjonen entreprenører får hvis de vinner fram i retten med et krav, er tiltaket som skal monne mest økonomisk. Forsinkelsesrenten ligger på 8 prosent, pluss styringsrenten til Norges bank.

Andre offentlige byggherrer som Bane Nor og Nye veier, kan ifølge Veivesenet gjøre avtaler med entreprenør om lavere forsinkelsesrente.

–  Lavere renteutgifter er en ting. Mindre renteavkastning kan kanskje også motivere til å bli enig før saken ender i retten, sier Slinde.

Viktig jobb

Direktør for Utbygging i Statens vegvesen, Kjell Inge Davik, mener ekspertgruppen i Veivesenet har gjort en viktig jobb for å få mer tunnel for pengene.

– Vi må bygge mange mil med tunnel i framtiden for å gjøre veinettet tryggere i Norge, og sikre bedre framkommelighet på riks- og fylkesveiene. Da er det viktig at vi ikke bygger tunnelene mer kompliserte enn nødvendig, sier Davik.

Dette er tunnelene ekspertgruppen i Veivesenet har vurdert:

E134 Oslofjordforbindelsen, byggetrinn 2, 9,4 km

Rv. 4 Grua – Roa, 1,2 km

E134 Røldal – Seljestad, 12,7 km

E6 Megården-Mørsvikbotn, 23,5 km

E16 Hylland – Slæn, 6,3 km

E39 Vik – Molde , 24,3 km

E16 Arna – Stanghelle og Vossebanen, 8,8 km og 19,0 km

E45 Kløfta, 4,2 km

Rv. 7 Ørgenvika – Kittilsvik, 1,3 km

E6 Ulvsvågskaret, 3,7 km

E39 Ådland – Svegatjørn (Hordfast), 19 km

E134 Dagslett – E18, Viker, 4,4 km

E39 Storehaugen – Førde, 7,5 km

E39 Bjerkeset – Astad, 1,4 km

E39 Klakegg – Byrkjelo, 4,0 km

E39 Ringvei øst, Vågsbotn – Klauvaneset , 5,3 km

E10 Nappstraumen – Å, 1,7 km

E39 Volda – Furene, 3,5 km

E18 Retvet – Vinterbro, 2,4 km

E8 Flyplasstunnelen Tromsø inkl. F2-lenka, 2,5 km