«Grønt» arbeid gir røde tall

NoDig-entreprenør Eco Drilling AS kan drive elektrisk og utslippsfritt, men det takker nesten alle nei til. Daglig leder Roger Trøsviken ber om en realitetsorientering for å sikre både miljø og arbeidsplasser.

– Folk spør stadig hvorfor vi ikke kjøper flere elbiler, elektriske maskiner og elektriske lastebiler når vi satser så tungt og går så bra. Svaret er at vi må se an realitetene. Og de ser ikke bra ut, sier Roger Trøsviken i en pressemelding fra Eco Drillingselskapet.

Skjebnesvangert

Entreprenørselskapet på Dokka har på kort tid fått en sterk posisjon innen NoDig, grøftefri etablering og fornying av rør under bakken. Selskapet ble etablert sent i 2021, og var først i Skandinavia med å ta i bruk en 80-tonns elektrisk drevet borerigg for styrt boring. Samtidig ble det kjøpt inn utstyr for elektrisk drevet utblokking, en metode der gamle rør fornyes ved å trekke nytt rør inn i det gamle.

Annonse

Investeringen var en direkte respons på signaler fra store offentlige byggherrer om utslippsfrie anlegg og større bruk av utslippsfrie metoder og utstyr. Så langt er han skuffet over realitetene ute i praktisk arbeid. Der ser han at en forsvinnende liten andel av arbeidet ønskes eller lar seg gjøre utslippsfritt.

– Myndighetene og store byggherrer snakker om utslippsfritt og ber oss bli med i det grønne skiftet. Når det kommer til å betale for å bruke elektrisk utstyr sier man «takk, men nei takk». For noen aktører har det blitt skjebnesvangert, sier han.

Liten interesse for det grønne skiftet

Etter to år i drift, med sterkt fokus på utslippsfri utførelse av allerede svært miljøvennlige NoDig-metoder, må Trøsviken se i øynene at «grønt» arbeid lager røde tall for entreprenører. Eco Drilling tredoblet omsetningen og investerte store midler i maskiner og utstyr i 2023. Likevel kom de ut av sitt andre driftsår med positivt resultat. Men ambisjonen om kun å benytte elektriske og miljøvennlige løsninger har vist seg krevende å gjennomføre. Kun noen få steder har det vært tilgang på strøm fra nettet. De fleste steder må strømmen skaffes fra en medbragt generator, som går på diesel.

På tampen av fjoråret fikk selskapet overlevert en ny borerigg, i en mindre vektklasse enn den første elektriske. Den nye riggen er dieseldrevet, og kan gå rett i produksjon på et anlegg. Uten omfattende oppsett av el-tilgang gjennom nett eller generator. Etterspørselen etter den har gått langt forbi interessen for utslippsfri boring.

– Vi møter mange kommuner og andre oppdragsgivere der ute. De langt fleste holder seg til det tradisjonelle. Det grønne skiftet bruker de fint lite energi på, så lenge de ikke er pålagt å gjennomføre sine prosjekter mer miljøvennlig. Det er virkeligheten vi møter der ute, sier han.

Eco Drilling ble etablert sent i 2021, og var først i Skandinavia med å ta i bruk en 80-tonns elektrisk drevet borerigg for styrt boring. (Foto: Jørn Søderholm)

Eco Drilling ble etablert sent i 2021, og var først i Skandinavia med å ta i bruk en 80-tonns elektrisk drevet borerigg for styrt boring. (Foto: Jørn Søderholm)

Fra enten-eller til både-og

Nordmenn har for lengst begynt å bruke elbil i stor skala. De fleste har gjort det på grunn av fordelene man har fått, de færreste av miljøhensyn. Den samme mekanismen vil kunne elektrifisere anleggsnæringen, men her mangler det «drivstoff». Både billedlig talt i form av virkemidler og incentiver, og rent bokstavelig: Tilstrekkelig tilgang på strøm.

Trøsviken mener det til nå har vært en uheldig «enten-eller-holdning» på prosjekter: Enten helt utslippsfritt – der ikke engang en dieseldrevet servicebil eller vareleveranse slipper inn porten – eller konvensjonell drift, der utslippsfritt ikke er en relevant parameter i det hele tatt. Sistnevnte er det flest av. Faktisk utgjorde utslippsfritt arbeid kun 2,3 prosent av Eco Drillings omsetning på nær 39 millioner i 2023.

– 97,7 prosent av prosjektene våre i 2023 var konvensjonelle prosjekter med drift på diesel. Selv om vi kan levere utslippsfritt. Da sier det seg selv at det blir vanskelig å leve av «det grønne». Miljøvennlige anlegg er et politisk mål. Da må flere enn entreprenørene engasjere seg i gjennomføring av målene, sier Trøsviken.

Alene med risikoen

Daglig leder Trøsviken etterlyser en realitetsorientering på byggherresiden og blant politikere. Spesielt blant sistnevnte, på både kommunalt og nasjonalt nivå. Entreprenører som investerer i kostbart elektrisk utstyr, tar en stor finansiell risiko. Den risikoen blir enda større av politikere som ønsker utslippsfrie anlegg, uten å følge opp med tiltak for at det skal lønne seg for entreprenører å satse miljøvennlig.

– Entreprenører som blir sittende alene med den risikoen velger naturligvis det som er mest bærekraftig for økonomien og arbeidsplassene. Om bedriftene ikke får økonomien til å gå rundt blir det heller ingenting av det grønne skiftet, sier han.

Spennende år

2024 er et spesielt viktig år. Nå har det nye regelverket i offentlige innkjøp trådt i kraft, der miljø skal vektes minst 30 prosent. Første halvår blir en viktig læringsfase for både innkjøpere og leverandører, når man skal finne ut hvordan dette skal gjøres i praksis.
Roger Trøsviken er ikke i tvil om at elektrisk og utslippsfritt utført anleggsarbeid vil spille en helt avgjørende rolle. Men han er i tvil om hvor langt han tør å dra Eco Drillings egen satsning.

– For vår del må vi først se at det utslippsfrie tilbudet vi har i dag faktisk blir brukt. Vi skal investere mer framover, men det er grenser for hvor mye vi kan investere i utslippsfritt uten å få noe igjen for det. Vi går inn i et spennende år, avslutter Trøsviken.