23,6 millioner kroner til tryggere skoleveier 

– Vi vil at flere barn skal sykle eller gå til skolen og fritidsaktiviteter, i stedet for å bli kjørt med bil. For at det skal være mulig, trenger de trygge skoleveier og nærmiljøer. Det vil disse 64 prosjektene i hele landet bidra til, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Regjeringen har til sammen gitt 23,6 millioner kroner til 64 ulike tiltak til kommuner over hele landet. Tiltakene skal gjøre barn og unges skoleveier og nærmiljøer tryggere. Dette ifølge en pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

– Pilene peker dessverre feil vei når det gjelder antall omkomne barn i trafikken. I fjor mistet vi sju barn under 16 år i trafikkulykker på norske veier. Til sammenligning omkom to barn året før, mens det i 2019 ikke omkom noen barn i trafikken. Dette viser at disse prosjektene er viktige og at vi fortsatt må prioritere trafikksikkerhetsarbeidet, sier samferdselsministeren.

Annonse

Les mer om de ulike fylker/regioner her:

Om ordningen:

Tilskuddsordningen er en del av Barnas transportplan i Nasjonal transportplan 2022–2033. Tilskuddene til tryggere skoleveier og nærmiljøer støtter opp under målet om at flere barn skal sykle eller gå til skolen. I statsbudsjettet for 2024 ble det bevilget 23,6 millioner kroner til ordningen, og det er Statens vegvesen som har ansvaret for fordelingen av midlene.

Formålet med ordningen er at trafikksikkerheten for barn og unge skal bli bedre gjennom å inspirere til lokalt arbeid for tryggere skoleveier og nærmiljøer. Ordningen bidrar blant annet til å etablere Hjertesoner, det vil si mest mulig bilfrie soner, rundt skoler.