Utbedret E16 skal vise vei for hele landet

Utbedringen av E16 mellom Fagernes og Øylo ble markert 15. januar, med samferdselsministeren til stede. Prosjektet i Valdres danner modell for utvikling av riksveiene i hele landet.

Store deler av den 41 kilometer lange strekningen framstår som ny, men utgangspunktet har vært å ta vare på mest mulig av eksisterende vei, til beste for økonomi, klima og miljø. Det skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

– Valdresmodellen innebærer at vi tar vare på det vi har, utbedrer der vi kan og bygger nytt der vi må. Ved å involvere entreprenøren helt fra starten, er vi sikret gode løsninger og mest mulig vei for pengene. Erfaringene fra Valdres vil vi ta med oss i utviklingen av riksvegene flere andre steder i landet, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland.

Annonse

Tryggere og bedre

E16 er utvidet i bredden og har fått rumlefelt, kurver er rettet ut, sikten er bedret og rasfarlige partier sikret. Strekningen har fått færre og tryggere avkjørsler og det er bygd gang- og sykkelvei ved Røn, som også har fått trafikklys. I tillegg er dreneringen utbedret, slik at veien skal være bedre sikret mot flom og andre skader.

Rammen («design to cost») var på 500 millioner kroner. Justert for dagens kroneverdi og inkludert et ekstra fjellsikringsprosjekt, er sluttsummen 615 millioner.

E16 gjennom Valdres framstår som ny. Her fra Reiensvingen. (Foto: Statens vegvesen)

E16 gjennom Valdres framstår som ny. Her fra Reiensvingen. (Foto: Statens vegvesen)

Tidlig involvering av entreprenør

Brødrene Dokken AS har vært hovedentreprenør, og har vært med helt fra starten.

Annonse

– Det vanlige er at entreprenørene starter sitt arbeid når Statens vegvesen er ferdig med planlegging. Valdresmodellen innebærer at entreprenøren er med helt fra arbeidet med reguleringsplan. Slik bruker vi deres kompetanse og evne til å finne gode løsninger, sier vegdirektøren.

Bredt samarbeid

Hun berømmer også kommunene for et godt samarbeid i prosessen.

–  Hele regionen, med ordførerne i spissen, har jobbet målrettet sammen med næringslivet og Statens vegvesen i mange år for å få til bedre vei gjennom Valdres. Nå ser vi resultatet av arbeidet i bedre fremkommelighet og økt trafikksikkerhet, sier Dahl Hovland.

God som ny

Det var samferdselsminister Jon-Ivar Nygård som klipte snora som markerte den viktige milepælen på E16.

–  I dag klipper vi ikke snora for åpning av en ny vei. Vi markerer utbedringen av en ny vei som er god som ny. Det er dette vi skal ha mer av. På samme måte som at flere kjøper brukt på Finn.no eller syr og lapper klærne sine, er kanskje å ta vare på det vi allerede har et tegn i tiden, sa samferdselsministeren under markeringen.

Utbedrer resten av E16 i Valdres

Samferdselsministeren var også glad for at Statens vegvesen vil sette i gang med oppgraderingen av den siste delen av E16 i Valdres, som går mellom Hausåker og Lomen, som har svært dårlig standard sammenlignet med den «nye» E16.

Statens vegvesen har satt av penger til oppstart i årets utbedringsbudsjett. Etter planen kan parsellen – og dermed hele strekningen mellom Slidre og Øylo – være oppgradert til en jevn god standard i løpet av 2025.