Syv ukers skoleturné for yrkesfag

Et team fra Veidekke la mandag 8. januar ut på langtur for å møte elever på ungdomsskoler og videregående skoler fra Agder i sør til Trøndelag i nord. Målet er at flere skal bli kjent med mulighetene i bygg- og anleggsfag.

Den store røde lagbilen (bussen) skal de neste ukene rulle inn i mer enn 40 skolegårder for at elevene skal bli bedre kjent med yrkesfag og bygg- og anleggsbransjen. Det viktigste er at ungdom­mene får treffe fagfolk og bli kjent med ulike karrieremuligheter, men de kan også forsøke seg som maskin­fører i en avansert simulator fra Volvo Maskin og det blir konkurranser som er relevante for ulike fagområder. Dette skriver Veidekke i en pressemelding.

– Dette er andre gang vi gjennomfører en slik turné. I fjor var vi mest i nord, i år er det skoler øst, sør og vest i landet samt Trøndelag sin tur. Vi ønsker å gi ungdommene kunnskap om de ulike fagområdene i bygg- og anleggsbransjen og ikke minst hvilke jobbmuligheter som finnes for motiverte gutter og jenter, sier Tommy Johansen, leder attraktivitet i Veidekke.

Annonse
Prosjektleder Tommy Johansen. (Foto: Veidekke)

Prosjektleder Tommy Johansen. (Foto: Veidekke)

– Vi erfarte i fjor at det har stor verdi at vi er ute og treffer ungdommene. Informa­sjons­behovet er stort hos unge som skal velge utdannelse og karriere­vei, og når mange av elevene ikke kan komme til oss så reiser vi til dem. Målet er at ungdommen gjør kloke valg og gjerne at flere velger bygg- og anleggsteknikk etter dette, avslutter Johansen.

Lærlinger i Veidekke

Veidekke har i mange år drevet målrettet rekrutteringsarbeid gjennom egen lærlingord­ning. Entreprenøren har mer enn 200 lærlinger i Norge, og øker inntaket av lærlinger i 2024 fordi behovet for fagarbeidere vil være økende i årene som kommer.

Veidekkes lærlinger i Norge er fra følgende faggrupper: Tømrere, betongarbeidere, asfaltarbeidere, blikkenslagere, vei- og anleggsarbeidere, fjell- og tunnelarbeidere, murere- og flisleggere, tak- og membrantekkere, elektrikere, anleggsmaskinførere, industrimekanikere, anleggsgartnere, faglaboranter, anleggsmaskinmekanikere, automatikere, veidrift- og veivedlikeholdsarbeidere, yrkessjåfører, produksjonsteknikere, brønnborere fastland, signalmontører, banemontører og energimontører (KL).