Sikrer rasutsatt fylkesvei i Stryn

Cautus Geo skal skredsikre fylkesveien gjennom Olderdalen i Stryn. Radar og lysanlegg er på plass i mars.

Det er mange skredpunkter i Olderdalen. Nå skal tre av dem sikres. Cautus Geo skal overvåke skredløpene Heimefonna, Sandvika/Bukkeskora og Kroka i ett system. Det dekker en strekning på 1,6 kilometer langs Oldevatnet. Trafikken stoppes automatisk av lysanlegg om skred registreres. Dette opplyser Cautus Geo i en pressemelding.

Det er Vestland fylkeskommune som har gitt oppdraget til Cautus Geo. Kontrakten ble signert før jul. Strømforsyning og grunnarbeid er i gang. Før 10. mars skal anlegget være operativt.

Annonse

Omfattende

Oppsettet for Olderdalen er omfattende, ifølge meldingen. To nye radarer skal på plass. De skal automatisk og kontinuerlig overvåke tre av de mest utsatte skredløpene. Større skredhendelser vil stoppe all trafikk automatisk med lysanlegg.

Fylkesveien er mye trafikkert i turistsesongen. På vinterstid faller trafikkmengden vesentlig, men hvert døgn telles 450 biler forbi skredområdene. 90 av kjøretøyene er tungtrafikk. Nå skal trafikantene passere tryggere.

– Vi er i ferd med å ferdigstille grunnarbeidet for at Cautus Geo skal montere sitt system. Målet er å ha alt på plass før 1. mars. Så langt følger vi tidsplanen, sier avdelingsingeniør Kristoffer Eggum Lerum i Vestland fylkeskommune, i pressemeldingen.

Lang erfaring

Cautus Geo har hatt skredovervåkning på norske veier tilbake fra 2015. Flere anlegg har vært i drift like lenge.

– Vi har solid utprøvd og godt testet teknologi som er stabil og som virker, sier Lars Krangnes i Cautus Geo.

I februar 2020 reddet et tilsvarende anlegg liv i Lom. Store snømasser feide hele sikringsanlegget ut på innsjøen, men først ble veien stengt av Cautus Web og det automatiske lysanlegget. Det hindret bilister fra å bli tatt av eller kjøre inn i skredområdet.

Fylkesveien i Olderdalen er eneste veiforbindelse inn og ut av dalen. Når det er stor skredfare, blir beboerne innestengt. Veien er en av de mer utsatte i Vestland fylkeskommune. Flere utbedringer og sikringer er gjennomført de senere årene.