Sikrer åtte tunneler i Ryfylke

Statens vegvesen utfører nå sikringsarbeid i åtte tunneler på riksvei 13 i Ryfylke.

– Det vi helt konkret skal gjøre, er spettrengjøring, montere sikringsbolter og legge sikringsbetong, i tillegg til vann- og frostsikring, uttaler byggeleder Johannes Handeland i Statens vegvesen, i en pressemelding.

De åtte tunnelene er: Kjøladals-, Vestre Vindsvik-, Austre Vindsvik- (disse tre ligger i Hjelmeland kommune), Husa-, Galtadals-, Osberg-, Rossajuv- og Kolstøtunnelen (i Suldal).

Annonse

Jobben startet forrige uke og skal etter planen ta et par måneder (vær- og temperaturavhengig). Oppgavene vil for det meste bli utført på dagtid, men det kan også bli aktuelt med noe nattarbeid.

Kart over tunnelene. Vestre og Austre Vindsvik nede til høyre, markert som ett prosjekt. Tilsvarende med Osberg- og Rossajuv midt i bildet. (Kart: Statens vegvesen)

Kart over tunnelene. Vestre og Austre Vindsvik nede til høyre, markert som ett prosjekt. Tilsvarende med Osberg- og Rossajuv midt i bildet. (Kart: Statens vegvesen)

Funn i inspeksjoner

Det er Mesta som er entreprenør på oppdraget.

– Arbeidene blir utført etter funn i geologiske hovedinspeksjoner. Disse er del av et strengt inspeksjonsregime som skal sørge for at Statens vegvesen til enhver tid har oversikt over vedlikeholdsbehov, slik at vi kan sette inn riktige tiltak til rett tid. Tunneler er blant de mest inspiserte veiobjektene på Statens vegvesens 10 600 kilometer med riks- og europavei, legger Handeland til.

– Vi har forståelse for at veiarbeid kan skape utfordringer for trafikantene, men da er det viktig å understreke at det er nettopp de vi gjør jobben for, understreker han til slutt.

Trafikkregulering

Det blir ledebilkjøring forbi anleggsområdet, og det kan i perioder bli korte stenginger (ca. 30 minutter på dagtid og litt lenger på natta). Trafikanter som skal passere her, bør beregne litt ekstra tid.