Avinor har overtatt flyplasstomt i Bodø

Med godkjenningen fra Eftas overvåkingsorgan ESA før jul, falt den siste brikken i puslespillet Ny lufthavn Bodø på plass for alle parter.

1. januar ble derfor alle formelle transaksjoner mellom Avinor og Forsvaret ved Forsvarsbygg gjennomført. Det betyr at Avinor også har overtatt eierskapet til eiendommen der den nye lufthavna i Bodø skal bygges fra Forsvaret.

Med eierskiftet kan også forberedelsene til byggearbeidene komme skikkelig i gang.

Annonse

– Vi regner med å starte med de arbeidene i løpet av februar, sier konserndirektør regionale lufthavner, Anders Kirsebom, i en pressemelding fra Avinor.

– Det vil også markere starten på de største arbeidene som skal gjennomføres i forbindelse med byggingen av den nye lufthavna, fortsetter han.

Anders Kirsebom, konserndirektør Regionale Lufthavner i Avinor. (Foto: Avinor)

Anders Kirsebom, konserndirektør Regionale Lufthavner i Avinor. (Foto: Avinor)

Full anleggsstart i mai

Arbeidene han sikter til er opparbeidelse av tomt og bygging av rullebanesystem, flyoppstillingsplasser og byggegrop for det nye terminalbygget. Det som prioriteres først er å få gjennomført avskoging av området før hekkesesongen, og riving av gammel infrastruktur og bygg som må fjernes før selve byggingen kan komme i gang.

– Dette er svært viktig for oss å få gjennomført, selv om den endelige kontrakten med entreprenøren ikke undertegnes før etter påske, sier prosjektdirektør Paul Torgersen i utbyggingsprosjektet for den nye lufthavna.

– En forsinkelse her har kunnet gi følgeforsinkelser på opp mot ett år, derfor er vi veldig fornøyde med at godkjenningen fra ESA kom før jul og arbeidene kan startes som opprinnelig planlagt, sier Torgersen

I løpet av 2024 vil området som tidligere var en vesentlig del av Luftforsvarets virksomhet i Bodø og base for flere titalls F16 jagerfly, gradvis endre karakter. I mai planlegges det full anleggsstart, og et svært viktig arbeid med utfylling i havet mot vest.

– Dette er kanskje det viktigste arbeidet vi må få gjennomført den kommende høsten og sommeren, sier Torgersen og forklarer:

– Områdene vi skal fylle ut kan være gyteområder for fisk, og for å gi den tid til å finne nye områder er det ønskelig å få lukket området der rullebanen skal ligge før vinteren. I samråd med fageksperter på området, er vi kommet frem til at årets sommer og høst vil være det gunstigste tidspunktet for livet i havet å gjennomføre dette arbeidet på.

Paul Torgersen, prosjektdirektør Avinor Ny lufthavn Bodø. (Foto: Avinor)

Paul Torgersen, prosjektdirektør Avinor Ny lufthavn Bodø. (Foto: Avinor)

Størst aktivitet fra påske 2025

Den mest hektiske byggeperioden for prosjektet vil være fra påsken 2025 og frem mot sommeren 2028. Da vil det pågå arbeider både med rullebanesystem og flyoppstillingsplasser, i tillegg til selve terminalbygget. Det kan også komme andre prosjekter inn i porteføljen, men som er finansiert av andre. Et eksempel på dette er nytt bygg for forsvarets redningshelikoptre. Dette er et bygg som finansieres av Justisdepartementet, og som skal bygges av Forsvarsbygg.

– Vi vil i så fall ha ansvaret for å forberede området for bygging av basen og alt av infrastruktur knyttet til den, sier Paul Torgersen.

Men hvem som skal bygge det nye terminalbygget på nye Bodø lufthavn, er ennå ikke bestemt.

– Vi skal i løpet av første kvartal beslutte hvilken entreprenør som skal få tildelt kontrakten for byggentreprisen. Her har vi tre godt kvalifiserte tilbydere, og jeg er derfor trygg på at det arbeidet vil bli godt ivaretatt av den som får det ansvaret, avslutter Torgersen.

Milepæler i 2024:
01.01.2024 Overtakelse av tomt fra Forsvaret
Februar 2024 Forberedende arbeider (avskoging, riving) starter
22.03.2024 Tildeling av kontrakt for bygging av terminalbygg
30.04.2024 Endelig avtale om målpris og utbyggingskontrakt med Peab Anlegg underskrives
02.05.2024 Utbyggingsarbeidene starter for fullt
Mai 2024 Utfylling i sjø (vest) starter med plastringsstein fra Kvalvikodden
Desember 2024 Utfylling i sjø (vest) ferdig

Fakta om prosjektet Ny lufthavn Bodø:

  • Lufthavnen vil etter planen åpne for operativ drift i 2029 og ha offisiell åpning i løpet av 2029/2030
  • Kapasiteten på den nye terminalen vil i åpningsåret være 2,3 millioner passasjerer i året
  • I byggeperioden vil 350 firmaer være involvert, og 3 000 arbeidere sysselsettes
  • 3,5 millioner kubikkmeter fjell og løsmasser skal flyttes – dette tilsvarer rundt
    1 400 olympiske svømmebasseng
  • 650 000 kvadratmeter skal asfalteres – noe som tilsvarer i underkant av 100 fotballbaner
  • Terminal og driftsbygg på nye Bodø lufthavn blir til sammen på 25 000 kvadratmeter, noe som er fem ganger større enn gulvarealet i Oslo Spektrum
  • Peab Anlegg AS ble i juni 2023 tildelt den første større entreprisen og skal bygge flyoppstillingsplasser, rullebane og annen infrastruktur på flysiden – forberedende arbeider starter i februar og hovedarbeidene i mai
  • Entreprisen for å bygge terminalbygget avgjøres før påske 2024 og byggestart er planlagt i april 2025