Anleggsbransjen – Norges førstelinjeberedskap

Etter drøyt seks år som MEF-sjef, er Julie Brodtkorb overbevist om at anleggsbransjen er landets viktigste næringsaktør innen beredskap. Det sa hun til en fullsatt storsal under Arctic Entrepreneur denne uka.

– Det er nesten seks og et halvt år siden jeg kom fra statsministerens kontor og inn i denne fantastiske bransjen. Hva var det jeg trodde jeg gikk til da jeg begynte i anleggsbransjen? Jo, jeg trodde jeg kom til en ganske røff forsamling mannfolk. Og det har for så vidt stemt, men ispedd stadig flere damer, innledet Brodtkorb.

– Men dere er ikke bare røffe. Dere er røffe på en utrolig omtenksom måte. Noe av det jeg setter aller mest pris på er at dere er dønn ærlige; jeg lurer aldri på hva dere mener! Dette er en bransje med få store ord og veldig lite jåleri. Det er hardt arbeid og ærlighet, sa hun.

Annonse

Uvær og utenforskap

– Jeg vil beskrive bransjen vår som Norges viktigste næringsaktør innenfor beredskap. Og innenfor et ganske bredt felt av beredskap, fortsatte Brodtkorb. Hun viste først til bransjens sentrale rolle når naturkreftene rammer. Da uværet Hans herjet i august i fjor, visste lokale entreprenører nøyaktig hvor de måtte dra og hva de måtte gjøre for å begrense konsekvensene. Bransjen var simpelthen den viktigste førstelinjeberedskap, påpekte hun.

– Et annet felt hvor vi er en utrolig viktig beredskap, er for unge som står i såkalt utenforskap, fortsatte hun.

– Og hva betyr det triste ordet utenforskap? Jo, det betyr at du ikke er i NAVs statistikker, fordi du har ikke vært i jobb ennå, og du er heller ikke inne i skolesystemet, enten fordi du ikke har kommet inn, eller fordi du ikke er motivert.

– Når jeg har møtt entreprenører som presenterer meg for dønn lojale og faglig dyktige medarbeidere, som en gang sto fortapt utenfor samfunnet, har jeg tenkt at anleggsbransjen er førstelinjeberedskap også her. Faktum er at det står ca. 100 000 ungdommer i utenforskap i dette landet. Det er en stor krise, og der er anleggsbransjen en viktig nøkkel.

Salen var bortimot helt fullsatt da Julie Brodtkorb holdt åpningsinnlegget under Arctic Entrepreneur 2024. (Foto: Runar F. Daler)

Salen var bortimot helt fullsatt da Julie Brodtkorb holdt åpningsinnlegget under Arctic Entrepreneur 2024. (Foto: Runar F. Daler)

Psykisk helse-kampanje

Brodtkorb fortalte også om en ny kampanje MEF for tiden jobber med, angående psykisk helse.

– Kanskje den største krisen man kan oppleve, er å miste en har man har kjær i selvmord. Jeg tror det må være den aller største krise ikke bare en familie, men også en bedrift, kan oppleve. «Hva kunne vi gjort mer», spør vi oss alle i den situasjonen, sa MEF-sjefen fra scenen.

– Faktum er at 650 mennesker tar livet sitt hvert år i dette landet. To tredjedeler av dem er menn, og flertallet er mellom 40 og 60 år. Det er totalt 45 000 ansatte i alle MEF-bedriftene, så statistisk sett kan vi redde ganske mange om vi får mer fokus på psykisk helse. Hovedstyret i MEF har seg som mål om å bli best i norsk næringsliv på psykisk helse, og vi har inngått et samarbeid med helsedirektoratet om dette. Den kampanjen vi nå utvikler, kommer til å være på alle våre plattformer, og vi vil ha stor aktivitet rundt det.

Ærlighet, ryddighet og kameratskap

Til slutt beskrev MEF-sjefen tre grunnleggende verdier som etter hennes mening betegner anleggsbransjen.

– Den første er ærlighet; man lurer som sagt aldri på hva dere mener. Den andre er ryddighet; jobbene skal gjøres ordentlig, og dere oppfører dere ordentlig mot hverandre. Det tredje er kameratskap; dere er flinke til å ta vare på hverandre, sa hun.

– Kjære MEF-ere: Tusen hjertelig takk for at jeg får lov til å være en del av dere, avsluttet Brodtkorb til en applauderende forsamling bransjekollegaer.