Spleiselag ordnet «ny» maskin

Bygg- og anleggsteknikk-linja på Tomb vgs. har nylig fått et nytt tilskudd til maskinparken. Volvo-graveren er et spleiselag mellom MEF Østfold og Tomb, hvor begge har bidratt med 50 prosent hver.

I forbindelse med anleggstreffet på Våler i begynnelsen av september, sto Volvo ECR88D-graveren på standen til Volvo. Det var første gang elevene fikk se maskinen og nå, vel en måned senere, har de tilbrakt mange timer i den.

Graveren veier ca. ni tonn, er en 2017-modell, har hadde gått 2700 timer ved overlevering. Den ble levert med tiltrotator og tre skuffer.

Annonse

– Vi har nå totalt åtte maskiner på skolen. Fire gravere, to dumpere og to hjullastere. I tillegg har vi to elektriske maskiner – minigraver og hjullaster – på lån fra fylkeskommunen, sier Richard Bjørkå, kontaktlærer anleggsteknikk.

Maskinstørrelsene er fra 3 tonn til 20 tonn.

Skolen har totalt åtte maskiner fra 3 til 20 tonn. Den elektriske Volvo-hjullasteren har de lånt fra fylkeskommunen. (Foto: Njål Hagen)

Skolen har totalt åtte maskiner fra 3 til 20 tonn. Den elektriske Volvo-hjullasteren har de lånt fra fylkeskommunen. (Foto: Njål Hagen)

Internatskole

Klassen han er lærer for teller 22 elever, hvor fem er jenter. Flere av elevene bor på skolen, og av totalt ca. 300 elever bor 170 på skolens internat.

– Vi har mange linjer ved skolen innen naturbruk, bygg og anlegg, teknologi- og industrifag, og vi har studiespesialisering. Det vi ønsker oss er Vg2 Arbeidsmaskiner og Vg2 Anleggsgartner. Det hadde passet bra siden vi har så mange maskiner, traktorer og landbruksredskap på skolen, sier Bjørkå.

Men foreløpig har de fått nei til en slik linje. De er forbehold videregående skoler i regi av fylkeskommunen.

Tomb videregående skole er en offentlig godkjent frittstående skole. Skolen har elever fra hele landet, og 170 av de ca. 300 elvene bor ved skolen. (Foto: Njål Hagen)

Tomb videregående skole er en offentlig godkjent frittstående skole. Skolen har elever fra hele landet, og 170 av de ca. 300 elvene bor ved skolen. (Foto: Njål Hagen)

Sprengning

Skolen har store områder hvor elevene får prøve det meste innen anleggsfaget. De har blant annet et område for sprengning. Her får elevene prøve seg med borhammer. Når det skal sprenges kommer en erfaren bergsprenger fra lokalområdet.

På et annet område er de i ferd med å bygge en vei. Her har de fått tilkjørt store menger sprengstein fra et jernbaneprosjekt i Moss, og de har lager av forskjellige fraksjoner.

Det er i hvert fall ingen tvil om at det er engasjerte elever. Rundt oss graves det, masse forflyttes og komprimeres, med andre ord tilsvarende arbeid som utføres på et hvilket som helst vanlig anleggsområde.

Tomb vgs.

Tomb videregående skole er en offentlig godkjent frittstående skole. Skolen ligger ved Krokstadfjorden i Råde kommune i Østfold (Viken). Det er en internatskole med elever fra hele landet. Skolen har følgende utdanningsprogram: Naturbruk (landbruk, hest, friluftsliv, realfag), byggteknikk/tømrer/anleggsteknikk, teknologi- og industrifag/kjøretøy, studiespesialisering, samt påbygging til studiekompetanse.

Skolen ble i 1939 bygget rundt en eldre stor herregård med et omfattende parkanlegg, og ble først til en jordbruksskole og senere en videregående skole. På eiendommen ligger også et gårdsmuseum og en husmannsplass. Skolen har et totalareal på 2267 dekar, deriblant 1024 dekar fulldyrket jord og 955 dekar med skog.